Koulutus lähemmäksi työelämää

Työ muuttuu ja töissä tarvitaan jatkuvasti uudenlaista osaamista. Haasteena on saada työelämän muuttuvat tarpeet mukaan oppilaitosten opetussuunnitelmiin. Koulutuksen tulisi tarjota mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ilman pitkiä ja raskaita tutkintomuodollisuuksia.

Johtava asiantuntija Tarja Kallonen Finanssiala ry:stä toteaa, että koulutus pitää nivoa lähemmäksi työelämää. Avainasemassa muutoksessa ovat korkeakoulujen ja yliopistojen opettajat.

”Pankit ja vakuutusyhtiöt palkkaavat nyt paljon kaupallisten aineiden osaajien lisäksi juristeja ja tietotekniikan osaajia. Nämä ovat niitä osaajia, joita finanssialalle tarvitaan lisää.”

Viime syksynä finanssialalla tehtiin osaamisen ennakointia luotaava kysely. Kyselyyn vastasi peräti 650 alan ammattilaista, esimiestä, opiskelijaa ja opetushenkilökuntaa. Selvästi tärkeimmiksi tulevaisuuden finanssityössä tarvittaviksi taidoiksi nousivat itsensä johtamiseen liittyvät asiat. Seuraavaksi tärkeimpiä olivat sosiaaliset taidot sekä digitalisaation ja teknologian soveltamiseen liittyvät taidot.

Kyselyssä sai antaa myös avointa palautetta. Empatia, paineensieto- ja yhteistyökyky nousivat esiin eri tavoin useissa vastauksissa.

”Finanssiala on palveluala, jossa tietotekninen osaaminen yhdistyy asiakaspalveluun. Monet työntekijät kokevatkin, että tekoäly ja robotiikka tarjoavat uusia mahdollisuuksia helpottaa asiantuntijoiden työtä”, Kallonen kertoo.