Koulutus on yksilön sekä yhteiskunnan paras muutosturva – FA vaatii vahvempaa otetta jatkuvaan oppimiseen

Koulutuspoliittisessa selontekoluonnoksessa on paljon hyvää, mutta jatkuvan oppimisen edellytykset jäävät liian vähäiseksi. Kuva: Shutterstock.com

Yksilöllinen sivistys ja elinkeinoelämän koulutusjärjestelmään kohdistamat tarpeet eivät sulje toisiaan pois, linjataan Finanssiala ry:n (FA) koulutuspoliittisesta selonteosta annetussa lausunnossa. FA:n mukaan selontekoluonnoksessa on paljon hyvää, mutta jatkuvan oppimisen edellytykset jäävät liian vähäiseksi.

Maan hallituksen antaman koulutuspoliittisen selonteon luonnoksen lausuntokierros päättyi 22. tammikuuta. Finanssialan mukaan selonteon visio, että ajassa kehittyvä sivistys vahvistaa niin yksilöiden kuin yhteiskuntienkin kykyä sopeutua muutoksiin, on vahvasti jaettu. Osaaminen on olennainen osa paitsi yksilötason hyvinvointia, myös yritysten kilpailukykyä. Sen sijaan FA toivoi selonteolta enemmän kunnianhimoa jatkuvan oppimisen, työelämäyhteyksien ja digitalisaation hyödyntämisen osalta.

”Selonteko painottuu vahvasti lasten ja nuorten osaamiseen ja nuorena tapahtuvaan oppimiseen. Analyysia tulisi laajentaa koskemaan vahvemmin jatkuvan oppimisen, uudelleenkouluttautumisen ja myöhemmällä iällä tapahtuvan osaamisen kehittämisen alueita. Lisäksi yhteys työelämään ja tulevaisuuden osaamistarpeiden analyysi jää ohueksi”, kommentoi FA:n kehitysjohtaja Katja Repo.

FA vetoaa lausunnossaan, että analyysia laajennetaan koskemaan erityisesti jatkuvan oppimisen, uudelleenkouluttautumisen ja myöhemmällä iällä tapahtuvan osaamisen kehittämisen alueita.

Pääosin FA kiitteli digitalisaation hyödyntämiseen tähtääviä tavoitteita, mutta korosti että kunnianhimon taso voisi olla korkeampi.

”Erittäin kannatettava on esimerkiksi tavoite siitä, että Suomi on maailman johtava digitalisaation hyödyntäjä korkeakoulutuksessa ja siihen perustuvassa jatkuvassa oppimisessa, kuten myös opetussisältöjen avaaminen mahdollisimman laajasti käyttöön. Lisäksi jatkuvasti kehittyvää oppimisanalytiikkaa on tärkeää hyödyntää yhä laajemmin. Digitaalisen osaamisekosysteemin avulla voidaan esimerkiksi tukea uusien osaamistarpeiden tunnistamista ja yksilölle räätälöidyn koulutuksen tarjoamista”, Repo summaa.

Finanssiala on ollut tukemassa digitaalisen osaamisekosysteemin luomista. Ekosysteemiin voitaisiin linkittää avoimet työpaikat, työvoimapalvelut ja täydennyskoulutusmahdollisuudet samalle alustalle. Lisäksi alusta palvelisi työnhakijan yksilöllisiä tarpeita ja kykenisi räätälöimään urapolkuja osaamisprofiilin perusteella.

Lue lisää FA:n lausunnosta.