Kriisit eivät horjuttaneet pankkisektoria vuonna 2023, vakuutusyhtiöillä hyvä vuosi – tutustu pankki- ja vakuutussektorien vuosikatsauksiin

Sekä pankki- että vakuutussektorilla oli hyvä vuosi: tuotot, tulokset ja vakavaraisuudet pysyivät hyvällä tasolla. Kuva: Shutterstock
 • Finanssiala ry on julkaissut katsaukset sekä pankkien että vakuutusyhtiöiden vuoteen 2023.
 • Kummallakin sektorilla oli hyvä vuosi: tuotot, tulokset ja vakavaraisuudet pysyivät hyvällä tasolla.
 • Vakuutusyhtiöiden tuloksia paransivat erityisesti osakkeiden ja joukkovelkakirjojen hyvät tuotot.
 • Pankkien häiriönsietokykyä paransivat kertyneet voittovarat, ylimääräiset pääomapuskurit sekä hyvä likviditeettiasema.

Finanssiala ry:n Pankkivuosi-julkaisussa käydään läpi Suomen pankkimarkkinoiden rakennetta, kehitystä sekä siihen olennaisesti vaikuttaneita toimintaympäristön muutoksia. Vakuutusvuosi-julkaisu on katsaus vakuutusyhtiöiden tulokseen ja tunnuslukuihin. Kumpikin julkaistaan kerran vuodessa. Linkit julkaisuihin sekä tärkeimmät tunnusluvut ovat uutisen lopussa.

Venäjä kävi vuonna 2023 jo toista vuotta hyökkäyssotaa Ukrainassa, mikä näkyi sekä pankki- että vakuutussektoreilla. Sodan alusta asti pudonneet osakekurssit lähtivät kuitenkin vuoden 2023 lopulla voimakkaaseen nousuun. Samalla inflaatio alkoi hellittää ja markkinakorot laskea, mikä paransi joukkovelkakirjojen tuottoja.

”Osakkeet ja joukkovelkakirjat ovat vakuutusyhtiöiden suurimmat sijoituserät, ja niistä saatavat tuotot ovat tärkeitä yhtiöiden tuloksille. Nyt molemmat erät tuottivat mainiosti, mikä paransi yhtiöiden tuloksia”, sanoo Vakuutusvuosi-katsauksen laatinut Finanssiala ry:n (FA) analyytikko Kimmo Koivisto.

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuustasot laskivat vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta säilyivät hyvinä. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus pysyi jokseenkin ennallaan.

Pankkisektori ei horjunut alkuvuoden kriiseissä

Suomalaisen pankkisektorin vakavaraisuus oli vuodenvaihteessa eurooppalaisen keskitason yläpuolella. Ydinvakavaraisuussuhde oli 18,3 prosenttia ja kokonaisvakavaraisuussuhde 22,1 prosenttia.

Pankkisektoria ravistelivat alkuvuonna 2023 pankkikriisit Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Suomen rahoitusjärjestelmä pysyi vakaana kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden rauhattomuudesta huolimatta.

”Hyvä kannattavuus ja vakavaraisuus antavat suomalaispankeille vastustuskykyä talouden häiriöitä vastaan. Vahvaan vakavaraisuuteen ja saamisten korkeaan laatuun perustuva hyvä maine on taannut pääsyn kansainvälisille rahoitusmarkkinoille myös markkinoiden häiriötilanteissa”, sanoo Pankkivuosi-katsauksen laatinut Finanssiala ry:n asiantuntija Jussi Kettunen.

Terveellä pohjalla oleva pankkisektori voi kriisin yllättäessä tarjota asiakkailleen lainanhoitoon joustoja ja tukea heitä muillakin tavoilla, mikä hyödyttää suoraan reaalitaloutta. 

Myös ilmastonmuutoksen seuraukset ja torjunta olivat vahvasti esillä pankkisektorilla vuonna 2023. Vuosi oli yksi mittaushistorian kuumimmista. EU pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä ja Suomi vuoteen 2035 mennessä. Pankkisektorilla on muutoksessa merkittävä rooli, kun rahoitus suuntautuu enenevissä määrin vihreisiin kohteisiin.

Työntekijämäärät kasvussa

Sekä pankki- että vakuutussektorin työntekijämäärät kasvoivat. Vakuutusyhtiöiden palveluksessa oli keskimäärin 10 500 työntekijää. Henkilöstömäärä lisääntyi edellisvuodesta noin 250 työntekijällä. Suomalaisissa pankeissa ja ulkomaisten talletuspankkien Suomessa sijaitsevissa sivuliikkeissä työskenteli vuoden 2023 lopussa yhteensä noin 21 100 ihmistä eli vajaat 1200 enemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden lopussa Suomessa toimi 47 kotimaista vakuutusyhtiötä ja 20 ulkomaisen vakuutusyhtiön sivuliikettä. Luottolaitoksia Suomessa toimi vuoden lopussa yhteensä 185 kappaletta, kun ryhmärakenteita ei oteta huomioon. Luottolaitoksia oli 11 vähemmän kuin vuoden 2022 lopussa, mikä johtui pääosin pankkiryhmien sisäisistä fuusioista.

Vakuutussektorin tunnusluvut 2023

 • Vakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi 4 prosenttia ja oli 28,3 miljardia euroa.
 • Vakuutusyhtiöiden sijoitusten tuotto oli yhteensä 6 prosenttia.
 • Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi 4 prosenttia yhteensä 4,6 miljardiin euroon.
 • Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 5 prosenttia 5,4 miljardiin euroon.
 • Työeläkevakuutuksen maksutulo kasvoi 4 prosenttia 18,4 miljardiin euroon.
 • Korvauksia ja eläkkeitä maksettiin 27,7 miljardia euroa. Niiden kasvu oli 7 prosenttia.

Pankkisektorin tunnusluvut 2023

 • Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa 18,3 prosenttia (17,2 % vuonna 2022) ja kokonaisvakavaraisuussuhde 22,1 prosenttia (20,6 %).
 • Pankkisektorin oman pääoman tuotto oli joulukuun lopussa 13,9 prosenttia. (9,6 %)
 • Pankkien liikevoitto kasvoi edellisestä vuodesta noin 39 prosenttia, liikevoitto oli noin 9,2 miljardia euroa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan