Kryptovaroja hyödynnetään yhä enemmän rikoksissa – uusi sääntely on askel oikeaan suuntaan

On hyvä, että kryptotoimijat saadaan kattavasti yhtenäisen kansainvälisen sääntelyn alle Kuva: Valery Evlakhov / Shutterstock
  • Finanssiala ry pitää perusteltuna luoda kansainvälistä sääntelyä kryptovaramarkkinoille.
  • Sääntelyn odotetaan auttavan kryptovaroja hyödyntävien huijausten kitkemisessä.
  • Suuri haaste kryptovararikollisuuden torjunnassa on viranomaisten resurssien puute.

Finanssiala ry (FA) kannattaa kryptovaroihin kohdistuvaa uutta sääntelyä. FA:n johtavan asiantuntijan Mika Linnan mielestä on hyvä, että kryptotoimijat saadaan kattavasti yhtenäisen sääntelyn alle.

”Ilman sääntelyä ja valvontaa kryptovaramarkkina on villi länsi, jossa kukaan ei voi ennalta tietää, pystyvätkö toimijat vastaamaan laillisista velvoitteistaan. On tärkeää, että samankaltaisia rahoituspalveluja säännellään johdonmukaisesti niiden luonteen edellyttämällä tavalla.”

Finanssiala toivoo, että jatkovalmistelun yhteydessä varmistetaan sääntelyn yhdenmukaisuus perinteisen rahoitussektorin sääntelyn kanssa.

Ongelma kryptovara-alalla ovat toimijat, jotka jo lähtökohtaisesti toimivat vilpillisesti. Pelkkien palvelujen sääntely ei siis riitä, vaan tarvitaan myös toimijoiden sääntelyä, valvontaa ja taustaselvityksiä.

Viranomaisten resurssit turvattava

Sekä talousrikollisuutta että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien viranomaisselvitysten ja finanssitoimialan kokemusten perusteella kryptovara-ala on korkean riskin toimiala. FA pitää välttämättömänä, että viranomaisille varataan riittävästi resursseja ehdotettujen valvontatehtävien hoitamiseksi.

”Riittävät määrälliset ja laadulliset viranomaisresurssit auttavat myös pankkeja, jotka ovat usein joutuneet sijaiskärsijöiksi tilanteessa, jossa asiakas on ymmärtämättömyyttään tai manipuloinnin uhrina langennut kryptohuijarin virittämään ansaan.”

Linna toivoo, että uudella sääntelyllä saadaan hillittyä kryptovarojen käyttöä huijauksissa. Suomalaiset menettivät FA:n pankeilta keräämien tietojen mukaan sijoitushuijareille yhteensä 8,2 miljoonaa euroa vuoden 2023 alkupuoliskolla. Isossa osassa sijoitushuijauksia hyödynnetään kryptovaroja tavalla tai toisella.

”Kryptovaroja hyödyntävä rikollisuus ja väärinkäytökset ovat lisääntyneet voimakkaasti. On tärkeää, että varojen liikkeeseenlasku, vaihdanta ja muutkin hyödyntämistavat saataisiin kattavan kansainvälisen sääntelyn piiriin.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan