Kuluttajaluottojen korkokattosääntelyn rajaukset tarkoituksenmukaisia

Hallituksen esitys väliaikaisesta korkokattosääntelystä on Finanssiala ry:n (FA) mielestä nykyisessä tilanteessa perusteltu. FA pitää viisaana ratkaisuna, että hyödykesidonnaiset luotot, kuten esimerkiksi yleisluottokorttiluotot, autojen osamaksukauppa ja verkkokaupan erämaksumahdollisuus, eivät sisälly väliaikaisen sääntelyn piiriin. FA ymmärtää, että kulutusluottojen suoramarkkinointi on tarpeen väliaikaisesti kieltää.

Hallitus on antanut torstaina 23.4. eduskunnalle esityksen, jossa ehdotetaan väliaikaisesti tiettyjen kuluttajaluottojen enimmäiskoron rajoittamista 10 prosenttiin sekä luottojen suoramarkkinoinnin kieltämistä.

”On ymmärrettävää, että poikkeusolot edellyttävät poikkeuksellisia toimia. Esityksen tavoitteena on helpottaa kuluttajien asemaa koronakriisiin liittyvissä yllättävissä talousvaikeuksissa sekä ehkäistä uusien velkaongelmien syntyä. On tärkeä laittaa suitset aggressiivisille toimille, joiden kohteeksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet kuluttajat voivat joutua luottomarkkinoilla”, sanoo FA:n johtava lakimies Antti Laitila.

”Korttiluottojen mukaan ottaminen sääntelyyn olisi saattanut pahentaa esimerkiksi lomautetun tai työttömän kuluttajan taloudellista tilannetta. Se olisi kasvattanut todennäköisesti ei-kaupallisille luotonantajille, kuten Takuusäätiölle, tehtyjen luottohakemusten määrä”, Laitila toteaa.

Hyödykesidonnaisten luottojen rajaamista sääntelyn ulkopuolelle puoltaa se, että suurimmat velkaongelmat ovat liittyneet puhtaisiin rahaluottoihin, todetaan hallituksen esityksessä. Luottokortit ja verkkokaupan osamaksumahdollisuudet voivat olla erityisesti vähävaraisille kuluttajille tärkeitä keinoja jaksottaa välttämättömiä kotitalouden hankintoja. Kuluttajien joustovara kärsisi, jos erityisluottokortit (tietyn liikkeen omat kortit) sekä niin sanotut yleisluottokortit sisältyisivät tilapäisen sääntelyn piiriin.

Hallitus esittää, että luottojen suoramarkkinointikielto koskisi laajemmin erilaisia kuluttajaluottoja. ”Luotonantajien on tärkeä voitava kertoa asiakkailleen tuotteidensa ominaisuuksista omissa yhteydenpitokanavissaan, esimerkiksi verkkopankissa”, Laitila toteaa.

Laitila korostaa, että ylivelkaantumiseen puututaan tehokkaimmin alan toimijoita asianmukaisesti valvomalla ja luomalla positiivisen luottotietorekisterin kaltaisia ratkaisuja, jotka valmistellaan yhteistyössä alan kanssa.

Lain on tarkoitus olla voimassa 1.5.-31.12.2020. Esityksen mukaan tilapäistä korkokattoa sovellettaisiin lain voimassaoloaikana tehtävien luottosopimusten lisäksi myös aiemmin tehtyihin jatkuvaa luottoa koskeviin sopimuksiin. Ennen lain voimaantuloa tehtyihin luottosopimuksiin tilapäistä korkokattoa sovellettaisiin siten, että se koskisi luoton käyttöä 1.7.-31.12.2020.