Kuluttajaluottojen vertailu helpottuu

Kuluttajaluottoja koskeviin säännöksiin tulee muutoksia joulukuun alusta alkaen. Uudet kuluttajansuojalain säännökset koskevat monilta osin Suomessa myös asuntoluottoja. Muutokset perustuvat pääosin EU:n direktiiviin kulutusluottosopimuksista.

​– Pankin kuluttaja-asiakkaan kannalta merkittävin yksittäinen muutos koskee vertailun helpottumista eri palveluntarjoajien välillä. Kaikkien luotonantajien on joulukuun alusta alkaen annettava luottoa koskevat tiedot vakiomuotoisella ennakkotietolomakkeella, toteaa lakimies Tuomas Majuri Finanssialan Keskusliitosta.

Suomessa kansallisen tason kuluttajaluottosääntely on ollut EU:n direktiiviä laaja-alaisempaa jo aiemmin. Direktiivin täytäntöönpanossa laaja soveltamisala on säilytetty. Esimerkiksi uuteen lakiin otetut säännökset hyvästä luotonantotavasta ovat Suomessa kuuluneet hyvään pankkitapaan jo ennen laintasoista sääntelyä.

Hyvään pankkitapaan on Suomessa sisällytetty jo aiemmin myös periaatteita luotonantajan velvollisuudesta arvioida kuluttajan luottokelpoisuutta ja velvollisuutta antaa tietoja kustannusten muutoksista luottosopimuksen kuluessa.

Merkitystä uusille luotonottajille

Uusilla kuluttajaluottoja koskevilla säännöksillä on Tuomas Majurin mukaan merkitystä lähinnä uusien luottojen osalta. Uudet säännökset koskevat pääosin vain lain voimaantulon jälkeen tehtäviä sopimuksia.

Edellä mainittujen lisäksi laki tuo muutoksia mm. todellisen vuosikoron laskentatapaan, luottosopimuksen peruuttamiseen ja luoton ennenaikaista takaisinmaksua koskeviin säännöksiin. Voimassa olevasta lainsäädännöstä poiketen kuluttaja voi peruuttaa luottosopimuksen 14 päivän kuluessa myös silloin, kun luotto on otettu pankin konttorista. Konttorista otettuja asuntoluottoja peruuttamisoikeus ei kuitenkaan koske. Nykyisen lain mukaan peruuttamisoikeus koskee ainoastaan koti- ja etämyyntitilanteita.

Linkki oikeusministeriön tiedotteeseen 29.11.2010 ”Kuluttajaluottojen tarjoajille uusia velvoitteita joulukuun alussa -pikaluottoyrityksille pakollinen rekisteröinti”