Kulutusluottojen ottajat entistä hintatietoisempia

​Kulutusluottojen kasvu on hidastunut tämän vuoden aikana. Pankkien myöntämien kulutusluottojen osuus on kuitenkin kasvanut. Edullisimmin kulutusluoton saa tällä hetkellä pankista vakuudellisena luottona. Vakuudettomien kulutusluottojen ja postimyyntiyritysten luotoissa vuosikorot vaihtelevat 6 – 30 prosentin välillä.

Rahoitusasiantuntija Ulla Halonen Finanssialan Keskusliitosta arvioi, että luottojen hinta on vaikuttanut pankista otettavien kulutusluottojen suosion lisääntymiseen. Kuluttajat puntaroivat luotonottoaan aikaisempaa tarkemmin. Hintatietoisuus on lisääntynyt ja luottokustannuksilla on merkitystä.

Lokakuun lopussa rahalaitosten kulutusluottokanta oli 12,5 miljardia euroa, kasvua vuoden sisällä oli 1,1 prosenttia. Kulutusluottoa on noin 1,2 miljoonalla alle 75-vuotiaalla suomalaisella.

Yleisen korkotason muutoksista johtuen rahalaitosten uusien kulutusluottojen (pl. tili- ja korttiluotot) korko on kesästä lähtien hieman noussut ja oli syyskuussa keskimäärin 3,70 prosenttia. Kulutusluottojen korkotaso on edelleen varsin alhainen. Kaksi vuotta sitten kulutusluottojen keskikorko oli 6,27 prosenttia.
Luottoihin liittyvistä sivukuluista voi muodostua vuodenaikana huomattava menoerä, varsinkin jos kulutusluottoja on useita. Erityisesti pikaluotoista perittävät kustannukset suhteessa lainamäärään ovat korkeat ja pikaluottojen todelliset vuosikorot saattavat nousta useisiin satoihin prosentteihin.

– Kulutusluotot mahdollistavat menojen tasaamiseen pidemmälle ajalle. Luotonottoa miettiessään kuluttajan on tärkeää vertailla tarjolla olevia lainavaihtoehtoja. Jos kulutusluottoja on jo useasta paikasta, on niiden yhdistäminen yhdeksi luotoksi usein järkevä ratkaisu oman taloudenhallinnan helpottamiseksi. Tällöin myös lainanhoitokulut pienenevät, Ulla Halonen sanoo.

Joulukuun alussa voimaan tullut kuluttajaluottosääntely helpottaa pankin kuluttaja-asiakasta tekemään vertailuja eri palveluntarjoajien välillä, sillä kaikkien luotonantajien on annettava luottoa koskevat tiedot ennen luottosopimuksen tekoa vakiomuotoisella ennakkotietolomakkeella.