Kun robottiautot tulevat, Suomen vakuutusjärjestelmä on valmis

On vain ajan kysymys, koska ensimmäiset automaattisesti ohjautuvat autot rantautuvat Suomen teille. Robottiautojen kehityksen myötä on herännyt kysymyksiä, kuka korvaa robottiautojen aiheuttamat vahingot. Suomessa vakuutusala on – toisin kuin muualla – valmis vastaanottamaan uudet älykkäät ajoneuvot.

Robottiautojen kehittämissuunnitelmia on kuulunut ainakin Yhdysvalloista Googlelta ja länsinaapuristamme Ruotsista, missä Volvo Volvo on jo tuonut ensimmäisiä prototyyppejä Göteborgin teille ja kuluttaja-asiakkaille ensimmäiset kokeiluautot saadaan vuonna 2017.

Kuka korvaa vahingot, kun robottiauto mällää kolarin tai ajaa lastin metsään? Maailmalla asiasta on oltu erityisen huolissaan.

Suomi etupellossa, uudistus etunenässä

Suomi on oman vakuutusjärjestelmänsä ja asiaa koskevan lainsäädännön osalta suorastaan etupellossa moneen muuhun maahan nähden.

”Suomessa ajoneuvoille otettava pakollinen liikennevakuutus on suojaltaan erittäin kattava ja toimii myös robottiautojen kohdalla”, kertoo Finanssialan Keskusliiton vakuutuslainsäädäntöön erikoistunut johtava lakimies Pia Santavirta.

Liikennevakuutuslakiin ollaan parhaillaan tekemässä kokonaisuudistusta, joka palvelee myös robotisaatiokehitystä. Lakiin kirjataan vakuutusyhtiöille niin sanottu regressioikeus. Se tarkoittaa sitä, että liikennevakuutuksen myöntänyt ja liikennevahingosta korvauksia maksanut vakuutusyhtiö voi hakea auton valmistajalta tai maahantuojalta korvauksia, mikäli vahinko johtuu ajoneuvon virheestä.

Robottiautojen kohdalla onnettomuudet johtunevat valtaosin juuri virheellisestä tuotteesta, kun nykyisin suurin syypää, kuljettajan virheet, rajautuvat pois.

”Lakiuudistus lisää oikeudenmukaisuutta. Sen myötä vakuutuksenottajien ei tarvitse maksaa autonvalmistajan virheistä – siihen vakuutusta ei ole tarkoitettu”, Santavirta kertoo.

”Liikennevakuutuslain kokonaisuudistusta koskevaan hallituksen esitykseen kannattaisi kirjata selkeästi auki, miten hyvin lakiuudistus huomioi myös robottiautojen tulon markkinoille. Silloin olisimme maailmalla todella etujoukoissa asian suhteen”, Santavirta jatkaa.

Vakuutus sallii tekniikan kehityksen

Robottiautojen ja muunkin robottitekniikan kehitys asettaa vaatimuksia vastuuvakuutukselle. Vastuuvakuutuksia ottavat tässä tapauksessa robottien valmistajat, jotka ovat vahingonkorvauslainsäädännön perusteella korvausvastuussa robottien virheellisestä toiminnasta aiheutuvista henkilö- ja omaisuusvahingoista.

Vakuutusyhtiö Ifin vastuuriskienhallinnan asiantuntijan Matti Sjögrenin mukaan vastuuasioissa on myös kysymysmerkkejä.

”Tuotevastuu voi pirstaloitua. Onko vahingon aiheuttanut vika robotin valmistajassa, komponentin toimittajassa, ohjelmasovelluksen kehittäjässä vai kenties pilvipalvelussa? Tästä on olemassa vähän käytäntöä”, Sjögren kertoo. Tuotevastuu lähtee siitä, että valmistaja vastaa virheellisen tuotteen aiheuttamista vahingoista. Tulevaisuuden robotit voivat käyttää täysin valmistajasta erillisiä sovelluksia ja muita palveluita, mikä voi hämärtää vastuun pelisääntöjä.

Kun valmistajan vastuu tuotteiden virhetoiminnoista on suuri, eivät valmistajat hirviä kehittää uusia tekniikoita ilman toimivia vakuutuksia. Suurten vahinkojen osuessa kohdalle ne olisivat yrityksille liian iso riski. Matti Sjögrenin mukaan vakuutuksella on tulevaisuuden suhteen tärkeä rooli.

”Vakuutussektorin tehtävänä on kehittää sellaiset vakuutustuotteet, etteivät vastuukysymykset estä tekniikan kehitystä.”