Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän erillisyys syyniin

Sosiaali- ja terveysministeriö alkaa keväällä selvittää kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmän erillisyyttä. Ministeriö ilmoitti toukokuussa aloittavasta työryhmästä samalla, kun tiedotti haluavansa varmistaa, ettei sote-uudistus heilauta liikaa eri eläkejärjestelmissä vakuutettujen määriä.

Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää avausta kuntaeläkkeiden selvittämisestä tervetulleena. ”Maailma muuttuu ja onkin syytä pohtia, onko aika jo ajanut ohi itsenäisen kunnallisen eläkejärjestelmän. Ainakin työntekijät ja työnantajat selviäisivät helpommalla kun kaikki tapahtuisi saman lain mukaan” pohtii FK:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Jo valtiovarainministeriön selvityksessä vuodelta 2014 todettiin, että Kevan muuttamista työeläkeyhtiöksi tulisi selvittää. Tämä työ on nyt syytä käynnistää. Tärkeä kysymys on, miten kahden osittain rahastoivan järjestelmän rahoitusmallit soveltuvat toisiinsa.

Soten vaikutukset koko eläkejärjestelmään hyvä selvittää

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa myös varmistaa, että eri eläkejärjestelmissä vakuutettujen määrät pysyvät ennallaan sote-uudistuksen alkuvaiheessa. Sote-uudistuksen reformiministeriryhmä on perustanut työryhmän valmistelemaan lainsäädäntömuutoksia siirtymäajalle. Vuoteen 2025 kestävällä siirtymäajalla pyritään minimoimaan sote-uudistuksen vaikutukset eläkejärjestelmien maksutuloihin.

”Soten yksityiskohdat ovat vielä monelta osin luonnosvaiheessa. Sikäli kun vaikutuksia eläkejärjestelmään todetaan olevan, on tärkeää huolehtia, että vakuutettujen luottamus eläketurvaan säilyy. Myöskään työnantajille ei saa aiheutua kohtuutonta hallinnollista taakkaa mahdollisista ratkaisuista,” Kivisaari toteaa.

Siirtymäaikana on tarkoitus arvioida, miten sote-uudistuksen valinnanvapausjärjestelmä vaikuttaa eläkejärjestelmiin. Sen arvioidaan siirtävän julkisesti rahoitettua sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoa yksityisille palveluntuottajille, jolloin yksityisen sektorin eläkejärjestelmässä vakuutettujen määrä kasvaisi kunnallisen sektorin kustannuksella.