Kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhtenäistämisen lainsäädäntövalmistelu aloitettava

Mitä käytännön toimia tarvitaan?

  • Kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhtenäistämiselle antaa hyvät edellytykset järjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportti (19.2.2019).
  • Yksityisen sektorin vastuulle ei saa tulla lisäkustannuksia julkisen sektorin historiallisista
    vastuista tai erilaisesta työntekijärakenteesta.

Kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämisen lainsäädäntövalmistelu on aloitettava selvitysraportin pohjalta. Yksityisen sektorin vastuulle ei saa tulla lisäkustannuksia julkisen sektorin vanhoista vastuista

Perustelut

Kun julkisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhtenäistämistä harkitaan, on tärkeää huomioida kustannukset ja avoimuus. On tärkeää, että Keva saadaan kokonaisuudessaan riippumattoman valvonnan alle, eli Finanssivalvonnan (Fiva) piiriin. Hallinnon valvonnalla on kiinteä yhteys sijoitustoimintaan, rahoituksen suunnitteluun ja sisäpiirivalvontaan. Mikäli yhdistymisen tielle lähdetään, asia vaatii vielä paljon jatkotyöstöä ja laajaa lainvalmistelua.

Taustaa

STM:n ja VM:n yhteinen työryhmä on arvioinut, onko kunnallinen ja yksityinen eläkejärjestelmä mahdollista yhdistää. Yhdistämisen jälkeen kaikki nykyisin eri järjestelmien piirissä tehty työ vakuutettaisiin työntekijän eläkelain mukaan.