Kuolemanvarakorvauksen veromuutokselle tulossa vuoden siirtymäaika

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta ehdottaa mietinnössään vuoden siirtymäaikaa henkivakuutuskorvausten verovapaan osan poistolle. Siirtymäaika on tarpeellinen ja antaa verovelvollisille aikaa varautua tulossa oleviin muutoksiin. Lisäksi sosiaalidemokraattien, vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat ovat jättäneet mietintöön vastalauseen, jossa he ehdottavat korvausten verovapauden säilyttämistä 15 000 euroon saakka.

Hallitus on esittänyt osana perintö- ja lahjaverolain muutosta, että nykyinen henkivakuutuskorvausten 35 000 euron verovapaa osa poistetaan ensi vuoden alusta lukien. Valiokunnan mukaan muutos on perusteltu. Sen mielestä riskihenkivakuutusten verovapautta ei nykyisin voida perustella sosiaalisilla näkökohdilla, koska muun muassa perhe-eläkkeet ovat täysimääräisesti perintöverotusta ankaramman ansiotuloverotuksen piirissä. Kohtuussyistä valiokunta ehdottaa kuitenkin vakuutuskorvausten verovapauden poistoon yhden vuoden siirtymäaikaa.

Sosiaalidemokraattien, Vihreiden ja Vasemmistoliiton edustajat eivät niele valiokunnan esitystä sellaisenaan. Vastalauseessaan Pia Viitanen (sd), Krista Kiuru (sd), Maria Tolppanen (sd), Eero Heinäluoma (sd), Touko Aalto (vihr), Kari Uotila (vas) ja Li Andersson (vas) esittävät, että henkivakuutuskorvaus tulisi säilyttää verottomana 15 000 euroon saakka. He katsovat, että hallituksen esittämä puoliso- ja alaikäisyysvähennyksen nosto ei kompensoi verovapauden menetystä oikealla tavalla. Muun muassa ryhmähenkivakuutusten piiriin kuuluvat 19—21-vuotiaat lapset menettäisivät silloin etuuden kokonaan, ja muutkin kuin vakuutuksenottajien perijät saisivat hyödyn.

Finanssialan Keskusliitto (FK) on vastustanut hallituksen kaavailemaa veromuutosta. FK:n näkemyksen mukaan vapaaehtoisen sosiaaliturvan täydentämiselle on Suomessa näinä aikoina vahva tarve. Myös EK, STTK, AKAVA, MTK Suomen Yrittäjät sekä Martat ja Kuluttajaliitto ovat vastustaneet kuolemantapauskorvausten veronkiristystä. FK:n tuoreessa Vakuutustutkimuksessa noin 70 prosenttia kansalaisista kannatti väitettä, että yhteiskunnan on tuettava perheiden varautumista perheenhuoltajan mahdolliseen kuolemaan säilyttämällä kuolemanvaraturvaan liittyvän korvauksen osittainen verovapaus.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö