Kurkistaako savupiippuun kohta enää vain joulupukki?

Nuohouksen täysi vapauttaminen kilpailulle sisäministeriön esityksen mukaisesti heikentäisi merkittävästi paloturvallisuutta. Sisäministeriö on julkaissut luonnoksen pelastuslain muuttamiseksi. Nykylain mukaan pelastuslaitos päättää nuohouksen järjestämisestä, ja se tapahtuu lähes poikkeuksetta piirinuohouksella.

Finanssiala ry:lle (FA) ykkösasia lakiuudistuksessa on paloturvallisuus ja miten se turvataan, kun sääntelyä puretaan. Nuohousta uudistettaessa tulee painottaa nykyistä useamman kiinteistön nuohoamista, nuohouksen oikea-aikaisuutta ja laatua sekä paloturvallisuuspuutteiden poistamista.

Ehdotettu kilpailun avaaminen kokonaan saattaa laskea nuohouksen kattavuuden 70–90 prosentista 60 prosenttiin. Luvut ovat peräisin sisäministeriön selvityksestä.

Esitetty jousto nuohouksen määräväleihin toimii vain, jos nuohoustarpeen arvioi ammattilainen.

”Harva asukas kiipeää katolle kurkistamaan savupiippuun ja tarkastamaan sen kuntoa. Vielä harvempi osaa näkemänsä perusteella sanoa, onko hormi hyvässä vai huonossa kunnossa”, sanoo Finanssialan johtava asiantuntija Petri Mero.

Nuohoojan ammattitutkinnon suorittaneista tulee olla julkinen rekisteri, jolloin nuohouksen tarjoajan pätevyys on mahdollista tarkastaa. Pelastuslaitoksilla tulee olla käytettävissä järjestelmä, jonka avulla nähdään nuohotut ja nuohoamatta jääneet kohteet. Muuten esitetyn nuohousvelvoitteen valvonta on vaikeaa.

Pelastuslain uudistuksen on määrä tulla valtioneuvoston käsittelyyn kesän jälkeen. Uudistus tulisi voimaan ensi vuoden alusta.