Kysely: Globaali finanssiala valmis edistämään vihreää rahoitusta

Finanssiyhtiöt eri puolilla maailmaa haluavat vahvistaa ilmastoriskien analyysiä ja tehostaa raportointia, selviää Euroopan pankkijärjestön EBF:n ja kansainvälisen finanssialan yhteenliittymän IIF:n kyselystä. Kyselyyn vastasi 70 finanssiyhtiötä ympäri maailman. Analyyseillä ja raporteilla suuret sijoittajat saavat paremmin tietoa sijoituskohteiden ilmastovaikutuksista. Tieto helpottaa finanssiyhtiöitä sijoittamaan ilmastoystävällisemmin. Suomalainen finanssiala kartoittaa jo ilmastotekojaan.

Kyselyyn vastanneet ovat sitä mieltä , että paras tapa vahvistaa ilmastoriskien analyysia ja raportoinnin työkaluja on kansainvälisessä yhteistyössä tapahtuva mittareiden, raportoinnin ja avoimuuden lisääminen.

”Suomessa ilmastoriskien hallinta ja kartoitus on itse asiassa jo pidemmällä kuin mitä kyselyssä esitetään”, kertoo Finanssiala ry:n (FA) vastuullisuusasiantuntija Elina Kamppi.

Finanssiala ry kartoittaa vuosittain, miten sen jäsenyritykset huomioivat toiminnassaan ilmastonmuutoksen. Viime kesänä tehdyssä kyselyssä ilmeni, että ilmastonmuutos on huomioitu jollain tapaa melkein jokaisessa vastanneessa yrityksessä. Pisimmällä ilmastonmuutoksen huomioiminen on sijoitustoiminnassa.

”Kartoitus perustuu FA:n jäsenyrityksilleen laatimiin raportointisuosituksiin. Yksinkertaista malliamme pystyy pienikin yritys toteuttamaan”, Kamppi sanoo.

EBF korostaa tiedotteessaan, että päästöjen vähentäminen ja kestävään energiantuotantoon siirtyminen on tärkeää. Kysely osoittaa, että paitsi suurilla sijoittajilla, myös asiakkailla on mahdollisuuksia ja halua rahoittaa siirtymää kestävään energiantuotantoon.

”Finanssialan suurin vaikutus ilmastonmuutoksen torjuntaan tulee rahoituspäätöksistä. Finanssiyritykset tekevät kovasti töitä ohjatakseen sijoittamista ja lainanantoa vihreisiin investointeihin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan tai vedyn energiakäyttöön”, Kamppi sanoo.

EBF:n tiedote

Kyselyraportti