Kysely: Pankit ottavat ikäihmisten palautteen tosissaan palveluita kehittäessään

Useimmilla pankeilla ei ole varsinaista ikäihmisille suunnattua palvelustrategiaa, vaan pankit suuntaavat palvelunsa asiakkaiden tarpeiden ja eri elämänvaiheiden mukaan. Asia selviää FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan kyselystä.

Kyselyn mukaan pankit kehittävät ikääntyville suunnattuja palveluitaan edelleen aktiivisesti ja huomioivat myös vanhusjärjestöiltä saatavan palautteen. Useimmat tuki- ja neuvontapalvelut ovat saatavilla etäpalveluina tai edellyttävät asiakkaan tunnistautumista verkkopankkitunnuksin.

Selvityksen mukaan monet ikääntyneet asiakkaat kokevat digitalisaation helpottavan ja nopeuttavan asioiden hoitoa, mutta osalle asiakkaista tilanne on haastava.

Digitaaliset palvelut eivät kuitenkaan ole vanhemmallekaan väestölle vieraita: Finanssiala ry:n vuoden 2017 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia 65­–74-vuotiaista maksaa laskunsa tavallisimmin verkkopankissa. 75–79-vuotiaissakin luku on lähes 60 prosenttia.

”Euroopan mittakaavassa suomalaiset ikääntyneet ovat verkkopankin käytön etujoukoissa, ja luvut ovat kasvaneet jo vuosikymmenen. Todennäköisesti ne ovat nyt vieläkin korkeampia”, toteaa Finanssiala ry:n kehityspäällikkö Kristiina Siikala.

FINE kysyi syyskuussa pankeilta, mitä ikäihmisille suunnattuja pankkipalveluita ja niiden käyttöä helpottavia neuvontapalveluita pankit tarjoavat ja missä laajuudessa.

Lue lisää FINEn julkaisusta.