Kysely: Suomalaiset luottavat pankkeihin enemmän kuin oikeusjärjestelmään

Kuva: Shutterstock
  • Pankit ovat kolmanneksi luotetuin instituutio Valittujen Palojen kyselyssä.
  • 71 prosenttia vastaajista sanoo luottavansa pankkeihin suuressa määrin tai melko paljon.
  • Pankkeja enemmän vastaajat luottavat vain poliiseihin ja radioon.
  • Pankkien taakse kyselyssä jäävät esimerkiksi oikeusjärjestelmä, lehdistö ja televisio. Kauas taakse, kyselyn häntäpäähän jäävät muun muassa poliitikot, nykyinen hallitus ja Euroopan Unioni.

Kyselyn vastaajien luottamus pankkeihin on sikäli poikkeuksellista, että luottamus on tasaisen vahvaa sukupuolesta ja iästä riippumatta. Erot sukupuolten ja ikäryhmien välillä ovat vain 1–2 prosenttiyksikköä.

Valittujen Palojen brittiläisellä Wyman Dillon -tutkimuslaitoksella teettämään kyselyyn vastasi viime vuodenvaihteessa runsaat 2000 Valittujen Palojen asiakasrekisteristä poimittua ihmistä, joita pyydettiin arvioimaan 18 eri instituution luotettavuutta. Tulokset painotettiin vastaamaan väestön ikää ja sukupuolta. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä.