Lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen keskittäminen selkeyttäisi ja tehostaisi järjestelmää

Hallitus esittää lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antamisen keskittämistä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille. Tämä kannatettava uudistus parantaa lausuntojen saatavuutta ja yksinkertaistaa järjestelmää.

Hallitus esittää terveydenhuoltolakiin muutosta, jolla yliopistosairaalat velvoitettaisiin antamaan tuomioistuimille lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja erilliskorvausta vastaan. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri perustaisi asiantuntijaryhmän laatimaan lausuntoja. Ryhmään kuuluisi asiantuntijalääkäreitä kaikista yliopistosairaaloista.

Uudistus selkiyttäisi nykyjärjestelmää, jossa lausuntojen laatimista ei ole säädetty minkään organisaation tehtäväksi. Käytännössä tuomioistuimet eivät nykyään saa tarvitsemiaan lausuntoja. Tällä hetkellä yliopistolliset sairaanhoitopiirit antavat lausunnot vuorollaan. Järjestely perustuu vapaaehtoisuuteen. Osa sairaanhoitopiireistä ei pysty antamaan lausuntoa, koska lausunnon antamiseen halukasta asiantuntijaa ei ole löytynyt.

”On tärkeää varmistaa, että lausuntoja antaa tarpeellinen määrä eri alojen asiantuntijoita ja että kaikki relevantit erityisalat ovat tarvittaessa edustettuina ryhmässä”, toteaa Finanssiala ry:n johtava lakimies Piritta Poikonen.

Yhtenäinen linja

Uudistus ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton. Vaarana on, että yleisön silmissä ratkaisuvallan nähdään siirtyvän lausuntoja laativalle taholle, siis Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille.

”Ryhmän käsiteltäväksi tulee todella vaikeita tapauksia. On tärkeää, että lausuntojen linja pysyy yhtenäisenä ja oikeudenmukaisena”, Poikonen muistuttaa.