Lähes 400 miljoonaa euroa sijoitusrahastoihin elokuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuun aikana nettomääräisesti 394 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 114,1 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin yhdistelmärahastoihin, yhteensä 204 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin kertyi 142 miljoonaa euroa ja osakerahastoihin 82 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoiset rahastot keräsivät 7 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 41 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät

elokuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.8.2017

Osakerahastot 82 4 42 537
Yhdistelmärahastot 204 2 233 21 449
Pitkän koron rahastot 142 658 31 373
Lyhyen koron rahastot -41 1 299 15 113
Vaihtoehtoiset rahastot 7 358 3 597
YHTEENSÄ 394 4 552 114 069

Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen uhittelu aiheutti elokuun aikana hermostuneisuutta markkinoilla, mutta kokonaisuutena pörssikurssien liikkeet jäivät maltillisiksi. Sijoittajien hermostuneisuutta kuvaavat volatiliteettimittarit kuitenkin nousivat ja dollari heikkeni entisestään suhteessa euroon. Poliittisesta epävarmuudesta huolimatta Yhdysvaltojen taloudella pyyhkii erittäin hyvin: talouskasvu on ripeää ja maassa vallitsee käytännössä täystyöllisyys.

Pitkät korot laskivat kautta linjan, mikä näkyi pitkän koron rahastojen arvonnousuna. Korkojen on odotettu nousevan talouskasvun vahvistumisen myötä ja Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin nostettua ohjauskorkoaan jo kolme kertaa tämän vuoden aikana. Inflaatio ei kuitenkaan ole kiihtynyt Yhdysvalloissa eikä Euroopassa odotetulla tavalla, mikä on hillinnyt korkojen nousua.

”Elämme tällä hetkellä Euroopassa vahvan talouskasvun aikaa, mutta samalla keskuspankin (EKP) rahapolitiikka on erittäin elvyttävää. Tämä johtuu siitä, että inflaation kasvuvauhti ei ole vielä riittävän ripeää. Niin ikään vaimea inflaatiovauhti Yhdysvalloissa saattaa lykätä Fedin tulevia koronnostoaikeita”, arvioi Finanssiala ry:n analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoissa eniten uusia sijoituksia kertyi Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 48 miljoonaa euroa. Sen sijaan Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista lunastettiin nettomääräisesti 64 miljoonaa euroa. Suomi-rahastot ylsivät parhaaseen vuosituottoon 17,0 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,6). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät

elokuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.8.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Suomi -9 -225 5 452 17,0 %
Pohjoismaat 48 -175 4 516 13,3 %
Eurooppa -64 614 7 422 13,3 %
Pohjois-Amerikka 36 -879 5 047 6,3 %
Japani 1 76 900 10,3 %
Tyynenmeren alue 4 42 331 8,0 %
Kehittyvät markkinat 27 -38 6 388 13,4 %
Maailma 40 698 11 175 8,3 %
Toimialarahastot 0 -109 1 306 6,9 %
YHTEENSÄ 82 4 42 537

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia sijoituksia keräsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot, yhteensä 142 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin euroalueen valtionlainoista ja korkeariskisistä yrityslainoista. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 6,9 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 4,6).

milj. EUR Nettomerkinnät elokuu 2017 Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma

31.8.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Valtioriski EUR -50 -382 6 063 -2,2 %
Luokitellut yrityslainat EUR 83 385 10 828 1,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR -47 -145 2 878 6,9 %
Valtioriski maailma 1 -47 171 0,0 %
Luokitellut yrityslainat maailma 18 282 5 704 0,9 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma -6 -91 2 476 3,5 %
Kehittyvät markkinat 142 656 3 253 4,2 %
YHTEENSÄ 142 658 31 373

Noin 28 prosentilla eli 1,2 miljoonalla 15–79 -vuotiaista suomalaisista on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli vuoden 2016 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40,8 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko ra­hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 25 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli elokuun lopulla yhteensä 465 kpl.

Rahastoraportti, elokuu 2017

Markkinakatsaus, elokuu 2017