Lähimaksamisen raja tuplaantuu

Lähimaksamisen raja nousee loppukeväällä 25 eurosta 50 euroon. Lähimaksaminen on turvallinen ja nopea tapa maksaa, ja monet kuluttajat ovat toivoneet, että maksun rajaa voitaisiin nostaa. Sama toive on myös kaupan alalla. Uusi aikaisempaa korkeampi raja tuo parempaa käytettävyyttä sekä kuluttajille että kaupalle. Kaupassa keskiosto on ollut noin 25 euroa ja polttoaineita ostaessa noin 45 euroa.

Suomessa valtaosa pienistä maksuista on lähimaksuja. Huhtikuun jälkeen toiminta kaupan kassalla nopeutuu entisestään, kun lähimaksamisen raja nousee 50 euroon. Muutos ei tapahdu kertarysäyksellä, vaan uusi raja päivittyy korteille ja maksupäätteisiin vähitellen.

”Kortin myöntänyt pankki ilmoittaa kuluttajalle, miten ja milloin suurempi lähimaksu kortilla on mahdollista”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Kirsi Klepp.

Ensimmäiset lähimaksukortit otettiin käyttöön vuonna 2013. Kaikista korttitapahtumista yli 40 prosenttia on lähimaksuja. Useissa maissa lähimaksurajaa on nostettu jo aikaisemmin tai nostetaan lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi Tanskassa yläraja on 350 kruunua eli noin 47 euroa ja Norjassa yläraja nousee 400 kruunuun eli 42 euroon. Norjassa raja on tällä hetkellä noin 200 kruunua.

Lähimaksaminen on perinteistä korttimaksamista turvallisempaa, sillä rosvo ei voi urkkia maksajan tunnuslukua. Aika ajoin kortinkäyttäjän on syötettävä kortti maksupäätteeseen ja annettava tunnusluku. Näin varmistutaan siitä, että kortti on oikeissa käsissä. Lähimaksamisen rajan nostaminen ei ole lisännyt väärinkäytösten määrää.

”Kaikkiin maksukortteihin on suhtauduttava kuin käteiseen, ne on säilytettävä huolellisesti: pitää tiedostaa, että jos kortti hukkuu, joku voi käyttää sitä maksamiseen. Kortin hukkumisesta pitääkin ilmoittaa viipymättä pankkiin. Lisäksi korttiin liitettyä tiliä kannattaa seurata sinne kuulumattomien tapahtumien varalta”, Klepp sanoo.