Lain kirjaimen uusi tulkinta aiheuttaa turhaa vaivaa sekä vakuutusyhtiölle että asiakkaalle – terveystiedot ovat välttämättömiä vakuutuksen myöntämiselle

Hakijan terveystiedot ovat välttämättömiä henkilövakuutuksissa kuten henki- ja sairauskuluvakuutuksissa, sillä niiden perusteella määritellään vakuutuksen hinta, mahdolliset rajoitusehdot sekä se, voidaanko vakuutusta myöntää. Kuva: Sergei Domashenko / Shutterstock
  • Vakuutusturva tulee lain mukaan voimaan jo siitä hetkestä, kun vakuutushakemus on lähetetty, jos hakemus olisi ollut hyväksyttävissä. Tästä syystä vakuutussopimuslain mukaisen vakuutetun käsitteen on katsottu tarkoittavan myös vakuutuksen hakijaa.
  • Nyt tietosuojavaltuutettu on linjannut, että tietosuojalain mukaan vakuutusta hakevaa ei voi rinnastaa vakuutettuun, mikä tekee terveystietojen pyytämisestä aiempaa monimutkaisempaa.
  • Hakijan terveystiedot ovat välttämättömiä henkilövakuutuksissa kuten henki- ja sairauskuluvakuutuksissa, sillä niiden perusteella määritellään vakuutuksen hinta, mahdolliset rajoitusehdot sekä se, voidaanko vakuutusta myöntää.
  • Tietosuojavaltuutetun tulkinta aiheuttaa vaivaa sekä asiakkaalle että vakuutusyhtiölle.
  • Finanssiala ry esittää, että termi ’vakuutuksen hakija’ lisätään tietosuojalakiin.

Kun posti lyö leimansa vakuutushakemuksen kuoreen, on vakuutusturva voimassa, ellei vakuutusyhtiön selvityksissä ilmene esimerkiksi vanhaa sairautta. Henki- tai sairauskuluvakuutuksen hakija on siis samalla viivalla vakuutetun kanssa eli vakuutuksella turvattu. Tämä on kirjattuna myös vakuutussopimuslakiin.

Vakuutusyhtiö on tähän asti voinut pyytää vakuutusta hakeneesta asiakkaasta terveystietoja samalla perusteella kuin vakuutetusta. Terveystiedot ovat välttämättömiä, kun määritetään vakuutuksen hinta sekä se, voidaanko asiakasta ylipäätään vakuuttaa. Näin on voitu toimia, vaikka tietosuojalaissa ei ole nimenomaisesti mainittu vakuutuksen hakijaa, koska vakuutetun käsitteen on katsottu tarkoittavan samalla myös vakuutuksen hakijaa.

”Nyt tietosuojavaltuutettu ja hallinto-oikeus ovat ottaneet kannan, että vakuutuksen hakijanterveystietoja  ei voikaan käsitellä samalla perusteella kuin vakuutetun eli suoraan tietosuojalain nojalla, vaan vakuutuksen hakijan tulee antaa tietosuoja-asetuksen mukainen suostumus. Tällainen lain perinteisen käsitteen (vakuutettu) sisällön yllättävä supistaminen tuottaa runsaasti turhaa työtä ja vaivaa sekä asiakkaalle että vakuutusyhtiölle”, harmittelee Finanssiala ry:n johtava lakimies Piritta Poikonen.

Poikosen mukaan tietosuojalakia pitää nyt muuttaa niin, että vakuutuksen hakija mainitaan vakuutetun ja korvauksen hakijan rinnalla. Toinen vaihtoehto on, että korkein hallinto-oikeus vahvistaisi vakuutetun käsitteen sellaiseksi kuin se on vuosikymmenien kuluessa vakiintunut. Siten vakuutuksen hakijan tietoja voidaan myös tietosuojalain mukaan käsitellä samoin kuin vakuutetun tai korvauksen hakijan.

”Henkilövakuutuksissa prosessi menee niin, että kun hakemus on jätetty vakuutusyhtiöön, vakuutusturva tulee lain mukaan jo voimaan, jos henkilön terveydentilassa ei ole mitään sitä estävää. Vakuutetun käsitteen on tästä syystä vakiintuneesti katsottu tarkoittavan myös vakuutuksen hakijaa.  Tietosuojapuolella ei ole tunnettu tätä vakuutussopimuslain pitkän linjan tulkintaa, ja  nyt on tiukan kirjaimellisella laintulkinnalla muodostumassa tällainen käsitteellinen aukko, jota lähdetään korjaamaan. Tarvitaan joko lainmuutos tai korkeimman hallinto-oikeuden linjaus.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan