Lain sallimat sähköajokit: Oma vakuutus kannattaa tarkistaa

Ajoneuvolaki salli vuoden alussa uusien sähköisten liikkumisvälineiden käytön liikenteessä. Lumisilla väylillä niitä tuskin vielä näkee, mutta kun kevät koittaa, niin eteen voi putkahtaa ihan uudenlaisia menopelejä. Ennen kuin tällaisilla välineillä lähtee liikenteeseen, kannattaa oma vakuutusturva tarkistaa mahdollisten vahinkojen varalta.

Uudet, vuoden alussa tieliikenneluvan saaneet liikkumisvälineet tarkoittavat erilaisia sähköisiä tasapainolautoja, potkulautoja, yksipyöräisiä itsestään tasapainottuvia laitteita, senioriskoottereita ja kevyitä sähköavusteisia polkupyöriä. Niillä ajellessa ei tarvitse liikennevakuutusta, mutta vapaaehtoinen vakuutus on niillä kurvaillessa hyvä olla olemassa. Jos niillä loukkaa itsensä tai aiheuttaa vahinkoa muille, on jokainen lähtökohtaisesti itse vastuussa vahingosta. Omiin henkilövahinkoihin voi varautua ottamalla vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Jos taas aiheuttaa vahinkoa muille tai vahingoittaa toisen omaisuutta, korvaa vastuuvakuutus vahinkoja. Vastuuvakuutus on usein liitetty kotivakuutuksen yhteyteen. ”On hyvä, että nyt on olemassa selvät sävelet sen suhteen, millä pelisäännöillä uusia liikkumisvälineitä voidaan käyttää liikenteessä”, Finanssialan Keskusliiton johtava lakimies Pia Santavirta sanoo ja viittaa siihen, ettei uusia liikkumisvälineitä tarvitse vakuuttaa lakisääteisellä liikennevakuutuksella. ”Monien ajatuksissa uudet liikkumisvälineet rinnastuvat enemmän jalankulkuun tai polkupyöräilyyn, joten on luontevaa, että myös lainsäädäntö kohtelee niitä vastaavalla tavalla”, Santavirta jatkaa.

Maksiminopeudesta ja tehosta riippuen uusilla liikkumisvälineillä voi ajella joko jalankulkijoiden seassa tai pyöräteillä. Järjenkäyttö on sallittua ja suotavaa: Sen lisäksi, että vakuutusturva on kunnossa, kannattaa liikkuessa käyttää kypärää ja tietenkin huomioida muut kanssaliikkujat.

FAKTA: Miten erilaiset liikkumisvälineet vakuutetaan?

  • Enintään 15 km/h kulkevat ja enintään 1 kW:n tehoiset sähkökäyttöiset jalankulkua avustavat tai korvaavat sähköiset liikkumisvälineet eivät tarvitse lakisääteistä liikennevakuutusta, vaan ne rinnastetaan liikenteessä jalankulkijoihin. Kannattaa harkita vapaaehtoista tapaturma- ja vastuuvakuutusta.
  • Suuremmat, enintään 25 km/h kulkevat ja enintään 1 kW:n tehoiset sähkökäyttöiset liikkumisvälineet rinnastetaan polkupyöriin, eli ne eivät tarvitse lakisääteistä liikennevakuutusta. Kannattaa harkita vapaaehtoista tapaturma- ja vastuuvakuutusta.
  • Sähköavusteiset polkupyörät, jotka kulkevat avustuksen ollessa päällä korkeintaan 25 km/h ja ovat teholtaan enintään 250 W rinnastuvat tavallisiin polkupyöriin. Ne eivät tarvitse lakisääteistä liikennevakuutusta. Kannattaa harkita vapaaehtoista tapaturma- ja vastuuvakuutusta.
  • Moottorilla varustettu polkupyörä saa olla teholtaan enintään 1 kW. Sille on otettava lakisääteinen liikennevakuutus.
  • Jos laitteen teho on yli 1 kW tai nopeus yli 25 km/h, on suositeltavaa selvittää Trafilta, saako laitetta ylipäänsä käyttää Suomen tieliikenteessä.

Havaintokuva uusien liikkumisvälineiden vakuuttamisesta

Lue myös:
Liikennevakuutuskeskuksen tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote
Trafin tiedote