Laki sallimassa uudenlaisten rahastojen perustamisen

Eduskunta on säätämässä uusia vaihtoehtorahastoja koskevia sääntöjä. Tämä vaikuttaa myös erikoissijoitusrahastojen sääntelyyn. Uuden lain myötä Suomessa sallittaisiin eurooppalaisen mallin mukainen rahastojen perustaminen vain muutaman sijoittajan kesken, mutta samalla rahastoille säädettäisiin tiukat säännöt. Finanssiala kannattaa lakiesitystä.

Esityksen mukaan Suomessa sallittaisiin sellaisten sijoitusrahastojen perustaminen, joihin tulisi sijoittajiksi vain muutamia sijoittajia. Tähän asti rahastossa on lain mukaan pitänyt olla vähintään 50 sijoittajaa. Ulkomailla muutaman osakkaan rahastojen perustaminen erityisesti instituutiosijoittajien tarpeisiin on ollut sallittua pitempään, mikä on ajanut joitakin suomalaisia sijoittajia muunmaalaisten rahastojen asiakkaiksi. ”On hyvä, että Suomessa voidaan lainsäädännön puolesta ryhtyä kilpailemaan samoilla ehdoilla ulkomaisten rahastojen kanssa. Tähän asti lainsäädäntömme ei ole sitä mahdollistanut”, toteaa Finanssialan Keskusliiton johtava lakimies Jari Virta.

Laki tuo instituutiosijoittajille lisää mahdollisuuksia

Uusi laki antaa instituutiosijoittajille, muun muassa kotimaisille työeläkesijoittajille, mahdollisuuden perustaa keskenään vain muutaman – tai peräti vain yhden – toimijan yhteinen rahasto. Tällainen rahasto voisi sijoittaa esimerkiksi pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tai suurhankkeisiin. ”Tämä avaa erityisesti pienemmille institutionaalisille sijoittajille uuden mahdollisuuden päästä sijoittamaan kohteisiin, joihin vaaditaan suurehkoa kertasijoitusta. Rahaston avulla ison kertasijoituksen voi jakaa useamman toimijan kesken ja hajauttaa samalla riskiä”, Virta kertoo lakiesityksen mahdollisuuksista. Lisäksi lakiesitys antaisi sijoittajille mahdollisuuden ulkoistaa sijoitustoimintaansa muutaman toimijan yhteisiin rahastoihin. Näin ne voisivat sijoittaa myös sellaisille markkinoille, joissa niillä ei välttämättä ole omaa asiantuntemusta.

Voitosta suuri osa olisi jaettava vuosittain ulos

Lakiesitys sisältää myös tiukkoja sääntöjä. Muutaman toimijan rahastoissa jokaisen sijoittajan olisi sijoitettava rahastoon vähintään 500 000 euroa. Rahaston tulisi olla perustettaessa vähintään kahden miljoonan euron suuruinen. Uudenmallisen erikoissijoitusrahaston olisi pakko jakaa voitostaan ¾-osaa vuosittain osuudenomistajille. Tämä sääntö nähtiin tärkeäksi, sillä rahastot eivät maksa voitoistaan veroa, vaan vero peritään siinä vaiheessa, kun osuudenomistajat kotiuttavat voittojaan.

Vaihtoehtorahastoja myös ei-ammattimaisille asiakkaille

Uuden sääntelyn pääpaino on ammattimaisille sijoittajille suunnatuissa rahastoissa. Lakiesitys sallisi tietyin ehdoin myös ei-ammattimaisten sijoittajien sijoittamisen vaihtoehtorahastoihin. Jari Virran mukaan uudistuksessa kuljetaan oikeaan suuntaan. ”Ei-ammattimaisen sijoittajan käsite pitää sisällään monentyyppisiä sijoittajia. Osa näistä on kokeneita sijoittajia. On hyvä, että myös vähittäissijoittajalle avataan mahdollisuus sijoittaa tämäntyyppisiin rahastoihin, kunhan pidetään huoli siitä, että ostaja tietää tarkasti, mitä on ostamassa.” Tuore lakiesitys liittyy EU-direktiiviin, joka koskee vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia (AIFMD). Lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja se hyväksyttäneen helmikuun alussa. Uusi laki on tulossa voimaan todennäköisesti maaliskuussa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat