Lakiesitykset henkilötunnusten uudistuksesta ja digitaalisesta henkilöllisyydestä raukesivat – nyt on mahdollisuus kuopata uusi yksilöintitunnus, joka on kallis ja turha

Uudistusten lykkääminen mahdollistaa niiden valuvikojen korjaamisen. Kuva: Shutterstock
  • Syyskuussa 2022 eduskunnalle annetut lakiesitykset henkilötunnusten uudistuksesta ja digitaalisesta henkilöllisyydestä raukesivat helmikuun lopussa 2023.
  • Hetu-uudistuksen raukeaminen esitetyssä muodossa oli perusteltua, koska useat tahot kuten Kela, ETK ja Finanssiala ry (FA) ovat kritisoineet henkilötunnuksen rinnalle kaavailtua yksilöintitunnusta. Kalliiksi tulevaa yksilöintitunnusta ovat useat asiantuntijatahot pitäneet turhana.
  • Finanssiala kuten laajalti muutkin tahot pitivät perusteltuna sukupuolitiedon poistamista henkilötunnuksesta. 
  • Digitaalinen henkilöllisyystodistus on hyvä ja kannatettava, mutta luonnollisen henkilön tunnistusvälineen, eli tunnuslukulaitteen, käyttö tulee mahdollistaa julkisen sektorin lisäksi myös yksityiselle sektorille.

Hallituksen lakiesitykset henkilötunnuksen uudistamisesta ja digitaalisesta henkilöllisyydestä raukesivat tällä istuntokaudella, vaikka esitykset olivat eduskunnan käsittelyssä puoli vuotta.

Uudistusten lykkääminen mahdollistaa niiden valuvikojen korjaamisen. Henkilötunnuksen uudistuksen rinnalle on esitetty uutta kansalaisten yksilöintitunnusta, jota yritykset, viranomaiset ja yhteisöt voisivat hyödyntää vapaaehtoisesti omissa tietojärjestelmissään.

”Yksilöintitunnus tulee kuopata jatkovalmistelussa. Lausuntokierros osoitti, että sen käyttö olisi hyvin hajanaista. Tällaisen rinnakkaisen tunnusjärjestelmän luominen aiheuttaisi runsaasti kuluja koko yhteiskunnalle”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Teija Kaarlela.

Kun vanhaa henkilötunnusjärjestelmää uudistetaan ja sen käyttö jatkuu, on epäselvää, mitkä olisivat organisaatioille tulevat hyödyt uuden rinnakkaisen henkilön yksilöivän tunnuksen käytöstä. Kahden rinnakkaisen tunnuksen käyttäminen loisi sekaannusta ja hämmennystä kansalaisten yksilöintiin.

Mikäli yksilöintitunnus kuitenkin halutaan lanseerata, tulee sen käytön vapaaehtoisuus todeta selvästi lain tasolla. Näin turvataan tietojen vaihdon sujuvuus ja vältetään uuden tunnuksen käytön hallitsemattomasta leviämisestä aiheutuvat haitat ja kustannukset.

Etärekisteröintiä varten verovaroilla luotava tekninen kyvykkyys olisi myös avattava yksityisten yritysten käytettäväksi. Tämä palvelisi esityksen tavoitteena olevaa suomalaisen yhteiskunnan digi- ja teknologiakyvykkyyden parantamista.

Pidetään kunnianhimoisista tavoitteista kiinni

Digitaalista henkilöllisyystodistusta Finanssiala ry tervehtii ilolla mutta harmittelee, että esityksessä ei pidetty kiinni kunnianhimoisista tavoitteista: ei-mobiilia ratkaisua uudesta tunnistusvälineestä kaavaillaan pelkästään julkisen sektorin käyttöön.

”Ei ole mitään estettä sille, että niin sanottua luonnollisen henkilön tunnistusvälinettä voitaisiin käyttää myös yksityisellä sektorilla tunnistautumiseen. Digitaalisen henkilöllisyyden kehittämisen hyödyt on saatava sekä julkisen että yksityisen sektorin käyttöön laajasti”, kannustaa FA:n johtava asiantuntija Peter Jansson.

Digitaalinen henkilöllisyystodistus on hyvä ja kannatettava ehdotus. Digitalisoituvassa maailmassa passin ja virallisen henkilökortin rinnalle tuotettava digitaalinen henkilöllisyystodistus on luontainen ja hyvä kehityssuunta.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan