Lapsen säästötilistä kiitorata asuntosäästämiseen ja omaan kotiin – ASP-järjestelmästä entistäkin parempi väylä ensiasunnon hankintaan

Kuva: Shutterstock
  • ASP- eli asuntosäästöpalkkiojärjestelmä on tärkeää säilyttää houkuttelevana väylänä ensiasunnon hankintaan.
  • Finanssiala ry ehdottaa selvitettäväksi, voitaisiinko ASP kytkeä hallitusohjelmassa kaavailtuun vastasyntyneen säästötiliin.
  • Ympäristöministeriön kyselyssä pankit kaipaavat erityisesti joustavuutta ja yksinkertaisempaa järjestelmää sekä lainanottajille että -antajille.
  • Etenkin nuorilla elämäntilanteet saattavat muuttua nopeasti, ja esimerkiksi lyhennysvapaita koskevia sääntöjä tulee joustavoittaa.
  • Finanssiala ehdottaa myös ASP:n ikärajojen poistamista kokonaan.
  • On hyvä, että toimivaa ASP-järjestelmää kehitetään jatkuvasti yhdessä pankkien kanssa.

ASP on pankkien ja valtion yhteinen ponnistus, jolla tuetaan ensimmäisen asunnon hankintaa. Järjestely on osoittanut toimivuutensa niin lamassa kuin nousukaudenkin aikana. ASP-säästötilin voi avata 15–44-vuotias, joka ei ole aiemmin omistanut asuntoa. Kun asunnon hankintahinnasta on säästetty vähintään 10 prosenttia, pankki voi myöntää ASP-lainan. Ympäristöministeriö valmistelee ASP-lainsäädännön uudistusta, jonka tavoitteena on nykyistä selkeämpi asuntosäästämiseen kannustava järjestelmä. Osana uudistusta ministeriö kysyi joulukuussa 2023 pankeilta ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.

Finanssiala ry (FA) on tyytyväinen, että hallitus jatkaa ASP-järjestelmän kehitystä ja kysyy myös pankeilta näkemyksiä. Asuntomarkkinoilla on juuri nyt hiljaista, mikä korostaa ASP-järjestelmän kehittämisen tarvetta. Ensiasunnon kauppa piristää usein suoraan muutakin asuntokauppaa, kun pienemmän asunnon hankkiminen käynnistää useamman asunnon myynnin ketjun.

FA ehdottaa, että hallitusohjelmassa esiin nostetun lapsen säästötilin ja ASP-säästämisen kytkemistä toisiinsa selvitetään. Näin säästötilistä voitaisiin tehdä kiitorata asuntosäästämiseen ja lopulta oman asunnon hankintaan.

Myös erilaisten ASP-järjestelmään sisältyvien rajojen tulisi olla linjassa muun sääntelyn kanssa.

”ASP:n vaatiman omien säästöjen osuuden kannattaisi olla linjassa ensiasunnon ostajan lainakaton kanssa. Summan tulisi siis olla 5 prosenttia nykyisen 10:n sijaan. Myös säästöaika voisi olla lyhyempi: vuosi nykyisen 2 vuoden sijaan. Nämä uudistukset nopeuttaisivat pääsyä omaan kotiin”, toteaa FA:n asiantuntija Jussi Kettunen.

Samalla valtiontakausta tulisi nostaa nykyisestä, jotta se olisi linjassa vaadittujen omien säästöjen osuuden kanssa.

Myös lyhennysvapaita koskevia sääntöjä olisi syytä joustavoittaa. Nykyisin lyhennysvapaata saa enintään kaksi vuotta, ja sitä pidempi vapaa saattaa nostaa lainan kuukausittaista maksuerää kohtuuttoman korkeaksi.

”ASP-järjestelmä on suunnattu etenkin nuorille, joilla elämäntilanne saattaa muuttua nopeastikin esimerkiksi perhevapaiden vuoksi. Joustoa erilaisia elämäntilanteita varten toisi paitsi lyhennysvapaiden kevyempi sääntely, myös enimmäislaina-ajan pidentäminen 25 vuodesta 30:een.”

Ikärajat mutkistavat turhaan

Moneen otteeseen rukattu ja viritelty ASP-järjestelmä on melko monimutkainen ja kankea ymmärtää. Erityisesti nuorille suunnatun tuotteen olisi syytä olla ymmärrettävä ja mahdollisimman yksinkertainen.

”Pankin kannalta esimerkiksi lainanottajan iällä ei ole suurta merkitystä: hallitusohjelmassa ehdotetaan ASP-säästämisen alaikärajan poistoa, mutta ikäraja voitaisiin aivan hyvin poistaa myös yläpäästä kokonaisuutta mutkistamasta. Lisäksi alle 18-vuotiaiden tulisi voida käyttää säästämiseen muitakin kuin itse tienaamiaan rahoja”, Kettunen ehdottaa.

Kettunen myös pohtii, pitäisikö ASP-lainaaminen kytkeä vihreän siirtymän tukemiseen. Lainassa voisi olla esimerkiksi jokin lisäetu, jos sitä käyttää energiatehokkaan kodin hankkimiseen.

”ASP-laina on tarkoitettu nuoren tulevaisuutta varten. Olisi loogista, että järjestelmällä edistettäisiin myös planeetan elinkelpoisuutta ja elinympäristöjen hyvinvointia”, Kettunen pohtii.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan