Laskujen maksaminen verkossa jatkanut kasvuaan

Verkkomaksamisen suosio jatkaa kasvuaan. Tällä hetkellä jo 81 prosenttia suomalaisista maksaa laskuja verkkopankissa. Tavallisinta verkkopankissa maksaminen on 18-44-vuotialla,  joista lähes jokainen maksaa laskunsa pääasiallisesti
verkkopankissa. Verkkopankin käyttö on vähitellen lisääntynyt myös iäkkäimmillä eli 65-74-vuotiailla. Tällä hetkellä jo 46 prosenttia 65-74-vuotiaista kertoo maksavansa laskuja verkossa.

​Yritysten verkkolaskujen käytössä viime vuosi oli ennätyksellinen. Verkkolaskujen määrä kasvoi tilastojen mukaan lähes 70 prosenttia. Tiedot selviävät Finanssialan Keskusliiton tuoreesta kotitalouksien maksutapoja selvittävästä tutkimuksesta sekä vastavalmistuneista FK:n maksuliiketilastoista.

Kuluttajia kiinnostavat e-laskut

E-lasku kiinnostaa kuluttajia aiempaa enemmän. Kuluttajien tekemien e-laskun vastaanottoilmoitusten määrä oli vuoden 2011 lopussa 47 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Aktiivisimpia e-laskupalveluiden käyttäjiä ovat 35-39-vuotiaat, joista tällä hetkellä jo 40 prosenttia käyttää e-laskupalveluita.

Maksupalvelukuorta laskunmaksussa käyttävien osuus on noussut hieman viime vuodesta ja nyt sitä käyttää neljä prosenttia suomalaisista. Maksupalvelukuori on erityisesti seniorikansalaisten suosiossa.

Laskunmaksuautomaatilla maksaminen on sen sijaan vähentynyt edelleen. Vain kaksi prosenttia kuluttajista maksaa laskunsa tavallisimmin laskunmaksuautomaatilla, eli sama määrä kuin pankin tiskillä. Matkapuhelimen käyttö laskujenmaksussa on kasvanut, vaikka osuus on edelleen vain 3 prosenttia.

Suoraveloitusta pääasiallisesti käyttävien osuus on laskenut vuosien myötä kahdeksaan prosenttiin, mutta toissijaisena maksutapana sitä käytetään edelleen eniten. Kotimainen suoraveloitus päättyy vuoden 2014 alussa ja se korvataan e-laskulla ja suoramaksulla.

Visa Electronilla ja debitkortilla maksaminen on jatkanut yleistymistään, kun taas yleisluottokortin käyttö tavallisimpana päivittäistavaroiden maksutapana on hieman laskenut. Haastattelututkimus ja tilastot osoittavat samaa. Tilastojen mukaan korttimaksujen määrä kasvoi viime vuonna 5 prosenttia. Myös debit-korttien määrä jatkoi kasvuaan.

Käteisellä maksaa tavallisimmin päivittäisostoksensa 28 prosenttia suomalaisista. Käteisen käyttö on vuodesta 2010 vähentynyt selvästi lähes kaikissa ikäryhmissä.

Maksutapahtumien volyymit edelleen kasvussa

Pankkien välittämien maksutapahtumien määrä on edelleen kasvanut. Tapahtumien määrä ylitti viime vuonna 2 miljardin kappaleen rajan. Myös maksujärjestelmien konekielisyysaste nousi yli 99 prosenttiin. Merkittävin maksuliikealueen muutos oli tilisiirtojen siirtyminen SEPAan vuoden lopulla.

Lisätietoja:
Tilastoista, johtava asiantuntija Inkeri Tolvanen puh. 020 793 4254
Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala puh. 020 793 4273

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat