Lasten sairauskuluvakuutukset: Vanhemmat arvostavat nopeaa hoitoon pääsyä

Nopea hoitoon pääsy ja arjen sujuvuus ovat tärkeimmät syyt siihen, miksi vanhemmat ottavat lapsilleen yksityisen sairauskuluvakuutuksen. Itä-Suomen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan noin puolet lapsiperheistä on ottanut lapsilleen vakuutuksen. Aikuisilla vakuutuksia on joka viidennellä.

​Nopean hoitoon pääsyn ohella vakuutuksen etuna pidetään mahdollisuutta laajempaan palveluvalikoimaan sekä parempilaatuisiksi koettuihin yksityisiin palveluihin. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen ovat rahoittaneet Kela ja Finanssialan Keskusliitto (FK).

Tutkimuksen perusteella lasten vakuutukset näyttivät lisänneen lääkärikäyntejä sekä julkisella että yksityisellä puolella. Vastaavasti aikuisilla yksityinen vakuutus vähensi julkisten palvelujen käyttöä ja siirsi lääkärikäyntejä yksityiselle puolelle. Kelan tilastojen mukaan yksityisten palvelujen käyttö on keskittynyt suuriin kaupunkeihin. Yli 80 prosenttia lasten yksityisistä lääkärikäynneistä suuntautuu suoraan erikoislääkärille. Valtaosa pikkulasten tutkimuksista ja toimenpiteistä koskee korvatauteja.

Kehityspäällikkö Päivi Luna FK:sta toteaa yksityisen sairauskuluvakuutuksen antavan mahdollisuuden julkisten palvelujen täydentämiseen.

”Monet kokevat myös helpottavansa julkisen terveydenhuollon painetta käyttämällä yksityisiä lääkäripalveluita”, kertoo Luna.

FK julkaisi aikaisemmin tänä vuonna toisen, lasten sairauskuluvakuutuksia koskevan tutkimuksen, jonka tulokset olivat varsin samansuuntaiset Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen kanssa. Lasten vakuutusten avulla haluttiin ensisijaisesti välttää jonottamista sairaan lapsen kanssa. Samalla vanhemmat säästivät aikaa, kun lääkärikäynnin ajankohdan voi varata täsmällisesti ja aikataulut pitivät. Vakavissa tapauksissa julkisen sektorin erikoissairaanhoitoa kuitenkin kiitettiin poikkeuksetta.

”Lasten vakuuttaminen ei vanhempien mielestä ole kannanotto julkisen terveydenhuollon puolesta tai vastaan. Vanhempien omat kokemukset julkisen sektorin palveluista – olipa vakuutusta tai ei – ovat yleensä positiivisia. Yleisin epäkohta ovat jonot”, Luna sanoo.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat