Lauantaityö ja etätyö – kokemukset jakoon ja mallia työmarkkinakentälle

Hajautettua päätöksentekoa, työkykyjohtamista, lauantaityötä, etätyötä. Kaikkia näitä on finanssialalla kokeiltu hyvin tuloksin. Tietoa on myös jaettu muille alan yhtiöille, jotta muut voisivat kopioida hyviä käytäntöjä itselleen. Sanoista tekoihin -niminen hyvien käytäntöjen seminaari kokosi finanssialan työmarkkinaväen yhteen.

​”Meidät yllätti, että halukkaita tulijoita lauantaityökokeiluun oli enemmän kuin pystyttiin mukaan ottamaan”, Nordean henkilöstöjohtaja Jani Eloranta kertoi tiistain seminaarissa yhdessä Nordean pääluottamusmies Paula Hopposen kanssa salilliselle kuulijoita. Nordea on asiakaspalautteen perusteella ja henkilöstön kanssa yhdessä on neuvotellen ottanut käyttöön kokeilun konttoreiden lauantaiaukiolosta.

”Kokeilusta neuvoteltiin hyvässä hengessä. Oli ilo huomata, että molemmat osapuolet hoksasivat, että pikavoittojen napsimisella ei mennä tässäkään asiassa pitkälle, vaan yhdessä on asioista sovittava molempia osapuolia kuunnellen”, Eloranta jatkoi lauantaityöneuvottelujen kulusta.

Samaan pöytään mahdutaan – poikkeuksellista yhteistyötä

Nordean lauantaityökokeilu oli yksi tiistain Sanoista tekoihin -seminaarissa esitellyistä finanssiyhtiöiden työkäytännöistä. Seminaarin tarkoitus oli jakaa tietoa muiden yhtiöiden työnantajille ja työntekijöille tavoista, joilla alalla voidaan edesauttaa tuottavuutta, työhyvinvointia ja muuttua asiakaskäyttäytymisen mukana. Osapuolten välinen luottamus nousi esille kaikissa puheenvuoroissa.

Suomalaisessa työmarkkinakentässä finanssialan työnantajien ja työntekijöiden välinen keskusteluyhteys ja näin laaja yhteistyö on poikkeuksellista. ”Joillakin aloilla samaan pöytään ei mahduta kuin pakon edessä, kyllä finanssiala saa todellakin olla tästä yhteistyöstään ylpeä!” Finanssialan Keskusliiton tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen hehkuttaa.

Sanoista tekoihin -seminaari oli jatkoa Hyvinvoiva finanssiala -hankkeelle, jossa tutkimuksen ja työpajojen muodossa pohdittiin alan tulevaisuutta. Sananmukaisesti hankkeen tuloksia on nyt viety käytäntöön. Seminaarissa esiteltyjä tuloksia voi tarkastella myös kätevän esitteen muodossa, jossa 15 alan yritystä kertoo parhaista käytännöistään.