Leasing- ja investointirahoitus helpottavat yrityksen rahoitusmahdollisuuksia

Finanssikriisi ja viimeaikaiset sääntelymuutokset ovat vaikuttaneet yritysten rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin. ”Rahoitusvaihtoehtojen monipuolistaminen haastavassa taloudellisessa tilanteessa on nyt tärkeää”, toteaa Finanssialan Keskusliiton Rahoitusyhtiöjohtokunnan puheenjohtaja Vesa Kantee.

​Kanteen mukaan rahoitusyhtiöiden tuotteet turvaavat osaltaan pk- yritysten rahoitusmahdollisuuksia, sillä leasing- ja investointirahoituksessa rahoitettava kohde toimii vakuutena. Kantee viittaa Suomen Yrittäjien tuoreeseen pk-yritysbarometriin, jonka mukaan yhdeksi keskeiseksi huoleksi pk-yrityksissä on koettu vakuusvaatimusten kiristyminen.

Rahoitusyhtiötuotteet tarjoavat lisävaihtoehtoja perinteiselle pankkirahoitukselle ja monipuolistavat pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Muutokset pk-yritysten rahoitusrakenteessa ovat Suomen Yrittäjien barometrin mukaan kuitenkin hitaita, vaikka tarve niiden monipuolistumiselle on tiukentuvan pankkisäätelyn takia selvää.

Rahoitusyhtiötuotteiden kysynnän kasvu maltillista

Talouden epävarmuudesta ja yritysten varovaisesta investointihalukkuudesta huolimatta Finanssialan Keskusliiton jäseninä olevien rahoitusyhtiöiden luottokannan kokonaismäärä kasvoi viime vuonna viidellä prosentilla. Koneiden ja teollisuuden laitteiden leasing- ja investointirahoituksen kysyntä pysyi sen sijaan alhaisella tasolla. Positiiviselta näyttää kuitenkin IT- ja muiden toimistolaitteiden leasingrahoitus, joka kasvoi 12 prosentilla edellisestä vuodesta. Myös henkilöautojen rahoitukseen pääosin käytettävän osamaksurahoituksen kysyntä kasvoi viidellä prosentilla. ”Alan näkymät ja toimintaympäristö näyttävät tällä hetkellä kohtuullisen myönteisiltä, mutta kansainvälisen talouden ongelmat tekevät siitä samalla haasteellista”, Vesa Kantee sanoo. Positiivisena merkkinä Kantee näkee yritysten vähitellen kasvavan investointihalukkuuden sekä kuluttajien vakaan luottamuksen omaan talouteen. Huoli sääntelyn kielteisistä vaikutuksista koskee kuitenkin myös rahoitusyhtiötuotteita. ”Sääntely- ja veroratkaisuissa tulisi välttää toimenpiteitä, jotka vaikuttavat kielteisesti yritysten investointimahdollisuuksiin ja sitä kautta talouden kasvuun ja työllisyyteen.”

FK:n jäseninä olevat rahoitusyhtiöt

Finanssialan Keskusliittoon kuuluvat seuraavat rahoitusyhtiötoimintaa harjoittavat jäsenet: Handelsbanken Rahoitus Oyj, Nordea Rahoitus Suomi Oy, Pohjola Pankki Oyj, Danske Bank Oyj/ Danske Finans sekä SEB Leasing Oy. Rahoitusyhtiöt keskittyvät kohdevakuudelliseen rahoitukseen (osamaksukaupan rahoitus, leasing, factoring) ja vakuudettomiin kulutusluottoihin (luottokortti- ja kertaluotot). Tuotteisto täydentää pankkikonsernien palvelua.

FK:n rahoitusyhtiöiden tilastotietoja

rahoitusyhtiö 1.jpg

Rahoitusyhtiöiden tilastot kokonaisuudessaan vuodelta 2012

Lisätietoja:
Rahoitusyhtiöjohtokunnan puheenjohtaja
Vesa Kantee, Handelsbanken Rahoitus Oyj, puh. 09- 133 7200

Rahoitusyhtiöjohtokunnan sihteeri
Reima Letto, Finanssialan Keskusliitto, puh. 020 793 4244