Leasingin kirjanpitokäytäntöä uudistetaan – muutokset ongelmallisia

Leasing-sopimusten kirjanpitokäytäntöjen uudistamisesta on tehty
jälleen uusi ehdotus. Nyt kommenttikierroksella olevassa ehdotuksessa
on tehty joitakin muutoksia edelliseen vuonna 2010 lausuntokierroksella
olleeseen versioon verrattuna. Uuden ehdotuksen ei kuitenkaan uskota
ratkaisevan ongelmia. Ehdotuksen on tehnyt kansainvälinen kirjanpidon
standardoinnista vastaava toimielin IASB.

​Taustalla on periaatteellinen kysymys siitä, millä edellytyksillä ja minkä tyyppisellä sopimuksella vuokratut autot, kiinteistöt, koneet ja muut vastaavat hyödykkeet kirjataan vuokraajan taseeseen.

”IASB:n vaatimus kumpuaa pienestä osasta leasing-sopimuksia”, kertoo Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Reima Letto. ”IASB:n huolena on, että leasing-sopimusten nykyinen kirjauskäytäntö antaa puutteellisen kuvan yrityksen vastuista silloin, kun leasingin kohteena on yhtiön toiminnan kannalta merkittäviä ja arvokkaita laitteita, kuten vaikkapa rautatieyhtiöiden junia”, Letto toteaa.

Uudistus olisi raskas, mutta vailla hyötyjä

Ylivoimaisesti suurin osa leasingin kohteista on yritysten toiminnan ja taseiden kannalta kaikkea muuta kuin kriittisiä. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi työsuhdeautot, kopiokoneet ja IT-laitteet. Tämän tyyppisten kohteiden kirjaaminen vuokraajan taseeseen monimutkaistaisi kirjanpitokäsittelyä ja olisi hallinnollisesti raskasta ylläpitää. Yksi merkittävä puute IASB:n ehdotuksissa onkin ollut kustannus-hyötyanalyysin puuttuminen.

Finanssialan näkemyksen mukaan uusi standardi pitäisi luoda nykyistä täydentämällä. Nyt käynnistynyt uusi lausuntokierros pohjautuu muutoksiin, joissa on palattu nykyisen standardin kahtia jakoon kahden eri leasing-sopimusperiaatteen välillä, mutta osin eri kriteereillä.

”Finanssiala kannattaa läpinäkyvyyden lisäämistä, mutta parempi keino IASB:n tavoitteiden saavuttamiseksi olisi lisätä tilinpäätöksen liitetietoinformaatiota”, Letto toteaa.