Leasingrahoituksen kasvaminen ennakoi investointien viriämistä

Rahoitusyhtiötuotteiden kysyntä on jatkanut kasvuaan heikosta suhdannekehityksestä huolimatta.  Yksi viime aikojen suurimmista huolista pk-yrityksissä on ollut pankkien vakuusvaatimusten kiristyminen. Ongelmaan voidaan osaltaan pureutua rahoitusyhtiötuotteilla. Se myös näkyy tuotteiden kasvavassa kysynnässä. Finanssialan Keskusliiton rahoitusyhtiöjohtokunnan puheenjohtaja Timo Ahonen pitää kuluvan vuoden näkymiä varovaisen myönteisenä.

​”Positiivinen merkki viimeaikaisissa tutkimuksissa on ollut mm. pk-yritysten kasvuhakuisuus. Viime vuoden lopulla kasvuun kääntynyt koneiden ja teollisuuden laitteiden leasing – ja investointirahoituksen kysyntä antaa myös viitteitä siihen, että yritysten investointihalukkuus olisi viriämässä”, Timo Ahonen toteaa.

Rahoitusyhtiötuotteet pystyvät turvaamaan pk- yritysten rahoitusmahdollisuuksia, sillä leasing- ja investointirahoituksessa rahoitettava kohde toimii vakuutena. Ahosen mukaan esimerkiksi vakuuspulasta kärsiville aloittaville yrityksille sekä voimakkaasti kasvaville yrityksille kohdevakuudellinen rahoitus on usein järkevä rahoitusmuoto. Tämä selittääkin osaltaan rahoitusyhtiötuotteiden hyvää menestystä.

Uuden leasingrahoituksen kysyntä kasvoi viime vuonna peräti 21 %. Leasingrahoituksessa erot tuotteiden välillä olivat kuitenkin merkittäviä. Esimerkiksi koneiden ja teollisuuden laitteiden leasingrahoitus kasvoi 61 %, mutta IT- ja muiden toimistolaitteiden leasingrahoituksen kysyntä supistui 10 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Myös factoring kasvatti selvästi suosiotaan. Viime vuosien haastava toimintaympäristö on lisännyt tehokkaiden käyttöpääomaratkaisujen kysyntää ja laskusaatavarahoituksella, laskusaatavien myynnillä sekä erilaisilla factoring-pohjaisilla Supply Chain Finance – ratkaisuilla on pystytty vastaamaan tähän tarpeeseen.

Rahoitusvaihtoehtojen monipuolistuminen tärkeää

Kotimaassa ja EU:ssa on parhaillaan vireillä useita hankkeita, joilla pyritään etsimään keinoja PK- sektorin rahoituslähteiden monipuolistamiseksi. Timo Ahonen pitää muutosta kannatettavana ja näkee myös rahoitusyhtiötuotteiden roolin kehityksessä tärkeänä.

”On tärkeää, että eri rahoitusmuodoille varmistetaan kansallisissa veroratkaisuissa mahdollisimman yhdenmukainen kohtelu”, Timo Ahonen toteaa. Ahosen mukaan esimerkiksi tuotannollisten investointien korotettu poisto-oikeus tulisi laajentaa mahdollisimman pian koskemaan myös leasingsopimuksella rahoitettavia tuotannollisia kohteita.

Lisätietoja:

Rahoitusyhtiöjohtokunnan puheenjohtaja Timo Ahonen, SEB Leasing Oy, puh.09 – 61628148
Johtaja Reima Letto, Finanssialan Keskusliitto, puh. 020 793 4244
Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala, Finanssialan Keskusliitto, puh, 020 793 4273

FK:n rahoitusyhtiöt

Finanssialan Keskusliittoon kuuluvat seuraavat rahoitusyhtiötoimintaa harjoittavat jäsenet: Handelsbanken Rahoitus Oyj, Nordea Rahoitus Suomi Oy, Pohjola Pankki Oyj, Danske Finance Oy sekä SEB Leasing Oy.

Rahoitusyhtiöt keskittyvät kohdevakuudelliseen rahoitukseen (osamaksukaupan rahoitus, leasing, factoring) ja vakuudettomiin kulutusluottoihin (luottokortti- ja kertaluotot). Tuotteisto täydentää pankkikonsernien palvelua.