Lehman Brothersin kaatuminen herätti FA:n asiantuntijan Jussi Kettusen innon pankkisääntelyn ymmärtämiseen

  • Jussi Kettunen on aloittanut pankkien taloudellisen sääntelyn ja toimialaseurannan asiantuntijana Finanssiala ry:ssä (FA).
  • Kettusen työnkuvaan kuuluu pankkien vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntelyyn vaikuttaminen.
  • Kettunen siirtyy tehtävään OP Ryhmästä.

Taloudellisen sääntelyn ja toimialaseurannan asiantuntija Jussi Kettunen ei käsittele päivittäisessä työssään yksinkertaisia asioita. Hänen työnsä on täynnä luototussuhteen laskentaa, stressitestiskenaarioita sekä tietenkin SRB:n, MREL:n ja LTD-raportoinnin kaltaisia kirjainyhdistelmiä. Mikä sai nuoren kuopiolaisen kauppatieteilijän erikoistumaan opinnoissaan tällaisiin aiheisiin?

”Lukiosta valmistuttuani finanssikriisi kävi kuumimmillaan. Yksi yhdysvaltalainen pankki, Lehman Brothers, oli kaatumisellaan suistanut koko maailman kriisiin. Halusin ymmärtää, miten tämä oli mahdollista ja miten rahoitusmarkkinat ja niiden sääntely toimivat.”

Opiskelujen loppupuolella Kettunen sai harjoittelupaikan Suomen Pankista ja teki gradunsa pankkien vakavaraisuussuhdelukujen muutoksista finanssikriisin jälkeen. Samojen teemojen pyörittely jatkuu FA:ssa. Hänen tehtävänsä liittyvät pankkien vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntelyyn, valvontaan sekä toimialaseurantaan. Lisäksi Kettusen vastuulla on Pankit Suomessa -vuosijulkaisu.

”Sääntely kehittyy jatkuvasti, ja FA:ssa pääsen monipuolisesti vaikuttamaan laajoihin kokonaisuuksiin. Lisäksi teen muun muassa erilaisia katsauksia, miten pankit ovat varautuneet vaikkapa sääntelymuutoksiin.”

Laajempiin piireihin

Aiemmassa tehtävässään OP Ryhmässä Kettunen työskenteli sisäisen riskien- ja taseenhallinnan kanssa ja teki muun muassa likviditeettiriskilaskentaa. FA:ssa toimintaympäristö on monipuolisempi, laajempi ja kansainvälisempi.

”Aloin kaivata laajempaa toimintaympäristöä. Verkostoni on nyt paljon isompi. On monta finanssiyritystä, ministeriöitä, poliitikkoja, viranomaisia sekä kansainvälisiä valvojia ja järjestöjä.”

Vapaa-ajallaan Kettunen urheilee vuodenajan mukaan. Kesällä maistuu muun muassa tennis, golf ja lenkkeily, talvisin päälajina on jääkiekko, joka on innostanut urheilulukioajoista lähtien.

”Vietän paljon aikaa kotikaupungissani Kuopiossa, jossa on monipuoliset urheilumahdollisuudet sekä kesällä että talvella.”

Kettusen into ja halu ymmärtää pankkisääntelyä ei ole laantunut sitten Lehman Brothersin konkurssin. Opintojen ja vuosien työkokemuksen jälkeen hänestä on jalostunut rahoitusjärjestelmän sekä pankkien sääntelyn rautainen asiantuntija.

”Olen myös aina työhaastatteluissa käyttänyt jäänrikkojana tuota tarinaa Lehman Brothers -pankista ja sen herättämästä innosta pankkisääntelyyn. Hyvin on toiminut.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat