LEI-tunnus tulee pakolliseksi kaupparaportointiin

LEI-tunnuksen käyttövelvoite laajenee kaupparaportointiin. Asiakasyritysten puolesta rahoitusvälinekauppaa käyvien sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten tulee ensi vuoden alusta alkaen käyttää kaupparaportoinnissa LEI-tunnistetta (Legal Entity Identifier). Johdannaiskauppaan tunnus tarvitaan jo marraskuun alussa.

LEI-tunnuksen voi ajatella vastaavan kotimaista y-tunnusta. LEI-tunnus on tarkoitettu finanssimarkkinoilla toimivien sekä kaikkien rahoitusvälineillä kauppaa käyvien yritysten ja yhteisöjen kansainväliseen tunnistamiseen. Tunnuksen tarkoitus on parantaa rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä. Määräysten laajeneminen liittyy rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviin (MiFID II).

”On erittäin tärkeää, että kaikki finanssialan yritysten kanssa kauppaan liittyvät asiakkaat muistavat hankkia LEI-tunnuksen hyvissä ajoin ennen ensi vuoden alkua”, korostaa Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Inna Aaltonen.

Tunnusta ei tarvitse instrumenttien omistamiseen, vaan ainoastaan kaupankäyntiin. Tavallisilla sijoitusrahasto-osuuksilla käytävään kauppaan tunnusta ei tarvitse, mutta pörssinoteeratuilla ETF-rahastoilla käytävään kauppaan tunnus tarvitaan. Tunnus tarvitaan aina, kun kauppaa käydään julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla rahoitusvälineillä.

LEI-tunnuksia myöntää Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus PRH. Suomalainen yhteisö voi hakea tunnistetta myös jossain muussa maassa olevalta rekisterinpitäjältä (Local Operating Unit, LOU). Tunnuksen rekisteröinti on uusittava vuosittain.