Liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen asema paranee – vuokrattavalle sähköpotkulaudalle on hankittava liikennevakuutus

Kesäkuun alusta alkaen vuokrattavat sähköpotkulaudat on vakuutettava painosta ja nopeudesta riippumatta. Kuva: Shutterstock
  • Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat kesäkuun 2024 alusta alkaen liikennevakuutuksen piirissä.
  • Kuluttajien laitteissa liikennevakuuttamiselle on nopeus- ja painoraja, mutta vuokrattavat laudat on kaikki vakuutettava painosta ja nopeudesta riippumatta. 
  • Vuokralautojen vakuutusturva on rajattu: Vahingon sattuessa vakuutus korvaa kuljettajalle ainoastaan sairaanhoitokulut. Vammasta aiheutuvaa ansionmenetystä tai kuntoutusta ei korvata liikennevakuutuksesta.
  • Muille kuin kuljettajalle aiheutuneet sekä henkilö- että omaisuusvahingot korvataan liikennevakuutuksen yleisten periaatteiden mukaan eli myös esimerkiksi ansionmenetys korvataan.
  • Sähköpotkulautojen vakuuttaminen parantaa kaikkien vahinkoa kärsineiden asemaa.

Sähköpotkulautoja vuokraavien yritysten tulee hankkia laudoilleen liikennevakuutus kesäkuun 2024 alusta alkaen. Vakuutus korvaa muille kuin kuljettajalle aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Kuljettaja on rajoitetun vakuutusturvan piirissä, koska vahingon sattuessa vakuutus korvaa kuljettajalle ainoastaan sairaanhoitokulut.

”Lakiuudistuksen lähtökohtana oli, että sivullisille aiheutuneet vahingot korvataan täysimääräisesti. Lakisääteinen liikennevakuutus kattaa myös sähköpotkulaudan kuljettajan sairaanhoitokulut, joten uudistus parantaa sekä kuljettajan että sivullisten asemaa liikenneonnettomuuksissa”, sanoo Finanssiala ry:n juristi Mona Redsven.

Vahingon sattuessa toimitaan samoin kuin missä tahansa liikennevahingossa: Tilanne on tärkeä dokumentoida mahdollisimman hyvin esimerkiksi valokuvin. Vahingon aiheuttaneen sähköpotkulaudan taustalla oleva vuokrayritys on yleensä melko helppo selvittää paikannustietojen ja laudassa olevien merkintöjen perusteella. Korvauksia sekä henkilö- että omaisuusvahingoista voi hakea suoraan siitä vakuutusyhtiöstä, jossa kyseisen yrityksen sähköpotkulaudat on liikennevakuutettu.

Vakuutusala toivoo, että vuokrayritykset laittaisivat tiedon käyttämästään liikennevakuutusyhtiöstä omille verkkosivuilleen, jotta vahingonkorvauksen hakeminen vakuutuksesta olisi mahdollisimman helppo.

Yksityisissä laudoissa paino- ja nopeusraja

Yksityiskäytössä oleva sähköpotkulauta tai muu moottorilla kulkeva laite on vakuutettava, jos se painaa yli 25 kiloa tai kulkee yli 25 kilometriä tunnissa. Varastoituja laitteita, joita ei käytetä, ei tarvitse liikennevakuuttaa, mutta muutoin asia on selvä: jos vakuutusta ei ole, laitteella ei saa ajaa.

Poikkeuksen 25-sääntöön tekevät sähköavusteiset polkupyörät. Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu sellaiset sähköavusteiset pyörät, jotka edellyttävät liikkuakseen myös polkemista, ja joissa moottorin avustus kytkeytyy pois, kun ajonopeus saavuttaa 25 kilometrin tuntinopeuden. Lisäksi moottorin suurin sallittu teho on 250 wattia.

Korkki kiinni ja kypärä päähän

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan hallituksen esitystä mikroliikkumista ohjaavasta lainsäädännöstä. Työryhmä tarkastelee muun muassa promillerajoja sekä sähköpotkulautailun liikennesääntöjen yhtenäistämistä.

”On hyvin tärkeää, että onnettomuuksien torjumiseksi käytetään myös sääntelyn tarjoamia keinoja”, sanoo Redsven.

Vakuutusvelvollisuudesta huolimatta sähköpotkulaudoilla kaahailu on toisinaan holtitonta. Törmäykset tai kaatumiset ovat usein seurausta päihteiden aiheuttamasta reagointikyvyn alentumisesta ja liian suuresta tilannenopeudesta.

Sähköpotkulauta on painava ja kulkee kovaa, joten varomaton ajaminen aiheuttaa vaaraa sekä kuljettajalle että sivullisille. Sähköpotkulautailun turvallisuus paranisi sillä, että kypärät pidettäisiin päässä ja korkit kiinni.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan