Liikennevakuutuslain muutos toisi vuokrattavat sähköpotkulaudat vakuutusturvan piiriin

Esityksen mukaan liikennevakuutusvelvollisuus koskisi myös vuokrattavia sähköpotkulautoja painosta riippumatta Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva
  • Hallitus esittää muutoksia lakisääteisen liikennevakuutuksen soveltamisalaan.
  • Lakimuutoksen myötä yksityiskäytössä olevat sähköpotkulaudat ja muut rekisteröimättömät sähköiset liikkumisvälineet on vakuutettava, jos välineen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa tai paino on yli 25 kiloa
  • Vakuutusvelvollisuus koskisi myös vuokrattavia sähköpotkulautoja painosta riippumatta.
  • Taustalla on EU-direktiivi, jonka mukaan liikennevakuutus on oltava ajoneuvoilla, jotka painavat yli 25 kiloa tai kulkevat yli 25 kilometriä tunnissa.

Hallitus esittää lakimuutosta, jonka myötä sähköpotkulaudat ja muut rekisteröimättömät sähköiset liikkumisvälineet on vakuutettava, jos ne ylittävät laissa säädetyt nopeus- tai painorajat. Vuokrakäyttöisillä sähköpotkulaudoilla olisi oltava liikennevakuutus painosta riippumatta.

”Vakuutusyhtiöt ovat valmiudessa vakuuttamaan sähköpotkulautoja, jos esitys liikennevakuutuslain uudistukseksi toteutuu. Uudistus selkeyttää sitä, mitkä sähköiset liikkumisvälineet tulee jatkossa vakuuttaa. Kuluttajalle tämä lisää turvallisuutta, kun entistä isompi osa liikkumista on liikennevakuutuksen piirissä”, sanoo Finanssiala ry:n juristi Mona Redsven.

Liikennevakuutus korvaa liikenteessä tapahtuneet henkilövahingot sekä ajoneuvon omistajalle että toisille osapuolille. Toisille osapuolille vakuutus korvaa myös omaisuusvahingot. Vuokratun sähköpotkulaudan kuljettajan vakuutusturva sisältää kuitenkin vain onnettomuudesta aiheutuneet sairaanhoitokulut.

Hallituksen esityksen mukaan yksityiskäytössä olevat sähköpotkulaudat ja muut rekisteröimättömät sähköiset liikkumisvälineet on vakuutettava, jos välineen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa tai paino on yli 25 kiloa. Myös lasten käyttöön tarkoitetut liikkumisvälineet on vakuutettava, jos nopeus- tai painoraja ylittyy. Vuokraustoiminnassa vakuuttamisvelvollisuus koskee sähköpotkulautoja painosta ja nopeudesta riippumatta.

Sähköavusteiset polkupyörät jäävät lakiesityksessä liikennevakuutusvelvollisuuden ulkopuolelle painosta riippumatta, jos niiden moottorin teho on alle 250 wattia ja moottori kytkeytyy pois päältä viimeistään 25 kilometrin tuntinopeudessa. Lakiesitys perustuu EU:n liikennevakuutusdirektiiviin, ja lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. toukokuuta 2024.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan