Liikennevakuutuslaki uudistuu – Vakuutuksen laiminlyönnistä kovemmat seuraukset

Pitkään valmisteilla ollut liikennevakuutuslaki uudistuu vuoden 2017 alusta lukien. Uudistuksen myötä muun muassa liikennevakuutuksen laiminlyönnistä tulee nykyistä vakavammat seuraukset. Bonusjärjestelmässä ajoneuvon vahinkohistoria voidaan huomioida aiempaa laajemmin.

Uudistuksen myötä vakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa ja sen rekisterikilvet voidaan ottaa välittömästi pois. Tämä koskee myös ulkomaisia ajoneuvoja, joilla ei ole Suomessa voimassaolevaa liikennevakuutusta. Hoitamatta jääneestä vakuutuksesta peritään nykyiseen tapaan takautuvasti laiminlyöntimaksu mutta maksun suuruus nousee tuntuvasti nykytasosta.

Korvauspäällikkö Antti Tuulensuu Liikennevakuutuskeskuksesta muistuttaa, että liikennevakuutus on lakisääteinen ja vakuutuksen laiminlyönnistä voi seurata paljon ikävää. ”Vakuutuksen laiminlyönyt auton omistaja jää aina onnettomuustilanteessa ilman korvauksia oli kyseessä sitten henkilö- tai omaisuusvahinko. Liikennevakuutuskeskus korvaa vain syyttömälle osapuolelle aiheutuneet vahingot.”

Bonusjärjestelmä joustavoituu

Liikennevakuutuksen bonusjärjestelmä säilyy mutta vakuutusyhtiöt voivat jatkossa huomioida ajoneuvon vahinkohistorian aiempaa laajemmin. Yhden ajoneuvon vahinkohistoria voidaan ottaa huomioon useamman ajoneuvon vakuutusten hinnoittelussa ja päinvastoin. Näin esimerkiksi, jos perheessä on useampi auto. Muutos koskee vain yksityishenkilöiden vakuutuksia.

Liikennevakuutuskeskuksen mukaan uudistus antaa vakuutusyhtiöille mahdollisuuden asiakkaiden tarpeita vastaavaan tuotekehitykseen nykyistä paremmin.

Korvauskäsittely nopeutuu

Liikennevahinkojen käsittelyyn on tulossa parannuksia. Uudistuksen mukaan korvauskäsittely on aloitettava seitsemän arkipäivän sisällä asian vireille tulosta. Korvauspäätös puolestaan on annettava kuukauden kuluessa aikaisemman kolmen kuukauden sijaan. Henkilövahinkoja koskevat korvauspäätökset on aina perusteltava.
Myös vakuuttamisvelvollisuuteen on tulossa muutoksia. Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa ei tarvitse enää vakuuttaa. Tällöin vakuutus pitää kuitenkin irtisanoa erikseen. Vastaavasti Trafille ilmoitetun liikennekäyttöönoton jälkeen on liikennevakuutus otettava erikseen.