Liikunnassa sattuu eniten tapaturmia

Perjantaina 13. toukokuuta järjestettävä Tapaturmapäivä nostaa esille liikuntatapaturmat teemalla ”Liikunnan iloa vai päätöntä menoa?”.

​Liikuntatapaturmat aiheuttavat kaikista tapaturmista eniten vammoja Suomessa. Vuosittain sattuu noin 350 000 liikuntatapaturmaa, jotka johtavat vuosittain yli 70 000 sairauslomaan.

Liikuntatapaturmista kaksi kolmesta sattuu miehille. Eniten vakavia vammoja syntyy joukkuepeleissä kuten jalkapallossa, salibandyssä ja jääkiekossa. Turvallisimpia lajeja ovat uinti, kävely, soutu ja pyöräily.

”Liikunta lisää merkittävästi terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Liikunnan turvallisuuteen on kuitenkin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota tapaturmien välttämiseksi. Kyseessä on vakava kansanterveydellinen ongelma, joka vaatii yhteistyötä eri tahojen kesken”, sanoo tapaturmayhteistyöryhmän puheenjohtaja Merja Söderholm sosiaali- ja terveysministeriöstä.

”On tärkeää, että liikunta on mukavaa, mutta samalla kannattaa panostaa liikunnan turvallisuuteen asianmukaisilla varusteilla, erityisesti suojavarusteilla. Alkulämmittelyyn kannattaa käyttää aikaa ja vireystilasta tulee huolehtia ravinnolla, levolla ja riittävällä juomisella. Jos sattuu tapaturma, on tärkeää hoitaa vamma kuntoon”, neuvoo UKK-instituutin ylilääkäri Jari Parkkari.

Tapaturmapäiviä vuodesta 1995

Tapaturmapäivän valtakunnallinen päätapahtuma pidetään perjantaina 13. toukokuuta Tampereella. UKK-instituutissa järjestetään asiantuntijaseminaari. Tampereen ala-asteen kouluissa tapahtuu aamupäivällä klo 9-12, kun Varalan urheiluopiston opiskelijat järjestävät välitunti- ja liikuntatuntiohjelmaa. Iltapäivällä klo 14-17 opiskelijat jalkautuvat kaupungille esittelemään ensiapua ja liikuntavammojen ehkäisyä eri toimintapisteissä.

Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, aina vuoden jonain perjantaina 13. päivä. Päivän tavoitteena on kiinnittää huomio keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää.

Tapaturmapäivää ovat järjestämässä sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto, Finanssialan Keskusliitto, Työturvallisuuskeskus, Liikenneturva, Terveyden edistämisen keskus, Tukes, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Puolustusvoimat, Poliisihallitus, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Onnettomuustutkintakeskus ja Suomen Kuntaliitto.

Tänä vuonna yhteistyökumppaneina ovat lisäksi UKK-instituutti, Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma LiVE, Tampereen kaupungin liikuntatoimi, Varalan Urheiluopisto sekä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry.

Lisätietoja
www.tapaturmapaiva.fi -sivustolla on runsaasti tietoa mm. liikuntavammoista ja niiden ehkäisystä, ensiavusta ja työterveydestä

Liikuntatapaturmista:
ylilääkäri Jari Parkkari, UKK-instituutti, puh. (03) 2829 335

Tapaturmapäivän toteutuksesta:
viestintäryhmän puheenjohtaja, tiedottaja Kaisa Hara, Liikenneturva, puh. 0207 282 317