Lisää talousoppia peruskouluihin

Opetushallitus on pyytänyt lausuntoja ehdotuksesta perusopetuksen opetussuunnitelman uudistamiseksi. Antamassaan lausunnossa Finanssialan Keskusliitto pitää erittäin hyvänä sitä, että uudistetussa opetussuunnitelmassa vahvistetaan talousasioiden opetusta vuodesta 2016 alkaen.

​Ehdotetussa opetussuunnitelmassa historian ja yhteiskuntaopin vuosituntimäärää lisätään peruskouluissa kahdella tunnilla. Lisäksi opetuksen alkua varhennetaan siten, että yhteiskuntaopin opetus aloitetaan jo 4. luokalla.

”Peruskoulussa tulee kattavasti käsitellä oman talouden hallintaan liittyviä teemoja. Hyvä taloudellinen osaaminen auttaa nuorta hallitsemaan arkeaan paremmin sekä pienentää riskiä joutua taloudellisiin ongelmiin myöhemmin elämässä”, sanoo tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen.

Finanssialan Keskusliitto esittää lausunnossaan, että talousasioiden opettaminen tulisi aloittaa jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla. ”Lisäksi taloudenhallinnan opetuksen ei tule loppua peruskouluun, vaan myös muissa koulutusasteissa on huolehdittava talousasioiden opettamisesta”, Kallonen jatkaa.

Peruslukutaidon, kirjoitustaidon, numeraalisen lukutaidon, kuvanlukutaidon, medialukutaidon sekä digitaalisen lukutaidon lisäksi opetussuunnitelmassa tulisi ottaa huomioon myös talouslukutaito.

Opetussuunnitelman tavoitteissa tulisi FK:n mielestä kirkastaa vielä vahvemmin työn tekemisen ja yrittäjyyden merkitystä. Peruskoulun tavoitteena on antaa valmiudet lukioon tai ammatilliseen koulutukseen, mutta moni siirtyy peruskoulusta suoraan työelämään työntekijöiksi tai yrittäjiksi. Siksi peruskoulun roolia yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia antavana oppilaitoksena on korostettava.