Lisätty pankkikohtaiset ohjeistukset perintä- ja huomautuslaskuista

Sivustolle on lisätty ohjeistus siitä, miten pankit käsittelevät perintä- ja huomautuslaskuja (INV05, INV08).

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan