Liukuesteiden avulla vältettäisiin merkittävä osa liukastumistapaturmista

Liukkauden aiheuttamat
tapaturmat ovat työllistäneet päivystyspoliklinikoita myös tänä talvena.
Jalankulkijoille vaarallisimmat kelit ovat silloin, kun jään päällä on
ohut vesi- tai lumikerros.

​Erittäin liukkaalla kelillä on syytä käyttää pitäviä jalkineita ja lisäksi liukuesteitä. Tämän talven Pysy pystyssä -kampanjan seminaarissa liukuesteet ovat erityisteemana.

”Oikealla jalkinevalinnalla ja liukuesteiden käytöllä voidaan vähentää tapaturmia”, tähdentää Mikko Hirvonen Työterveyslaitokselta.

Hirvonen muistuttaa, että liukuesteet olisivat tarpeellisia kaiken ikäisille.

”Hieman yllättäen liukastumistapaturmia tapahtuu eniten työikäisille eikä vanhuksille, kuten usein ajatellaan.”

Jalankulkusää varoittaa liukkaista keleistä

Erittäin liukkaista keleistä saa ennakkotietoa Ilmatieteen laitoksen jalankulkusäästä. Ilmatieteen laitos varoittaa erittäin liukkaista keleistä, kun jalkakäytävillä ja vastaavissa paikoissa on jään päällä vesi- tai lumikerros tai jos lumi on tamppaantunut liukkaaksi.

Varoituksia annetaan talven aikana viidestä kahteenkymmeneen maakuntaa kohden. Kausi alkaa yleensä pohjoisessa jo marraskuun alkupuolella ja jatkuu siellä usein huhtikuulle. Etelämpänä kausi alkaa myöhemmin ja loppuu aikaisemmin.

Sääolosuhteilla suora vaikutus työmatkatapaturmien määrään

Työmatkatapaturmien lukumäärä vaihtelee vuosittain muun muassa keliolosuhteiden seurauksena. Suurin osa korvatuista työmatkatapaturmista on liukastumis- ja kaatumistapaturmia, joita sattuu erityisen runsaasti liukkaina talvikuukausina.

Palkansaajien työmatkatapaturmat ja palkansaajat - lukumäärät 2005-2011

Palkansaajien työmatkatapaturmat ja palkansaajat – lukumäärät 2005-2011 (Lähde: Palkansaajien lukumäärätiedot: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus)

Työmatkatapaturmat sattumistavan mukaan

Työmatkatapaturmat sattumistavan mukaan
Lisää työmatkatapaturmien tilastografiikkaa:
Palkansaajien työmatkatapaturmat 2008-2011 tilastoanalyysi (pdf)

Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Kampanjan taustalla ovat Finanssialan Keskusliitto, Aivovammaliitto, Ilmatieteen laitos, Invalidiliitto, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, Maanpuolustuskoulutus, Punainen Risti, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä,Taitavat suutarit ry, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus ja UKK-instituutti.

Lisätietoja:
Ilmatieteen laitos
Ylimeteorologi Sari Hartonen, Pysy pystyssä -kampanjan puheenjohtaja, puh. 029 539 3444, sari.hartonen@fmi.fi