”Lobatkaa meitä poliitikkoja – markkinamekanismin lisäksi tarvitaan sääntelyä luonnon monimuotoisuuteen!”

Europarlamentaarikot Miapetra Kumpula-Natri (sd.), Ville Niinistö (vihr.) ja Sirpa Pietikäinen (kok.) keskustelivat sääntelyn voimasta Ålandsbankenin Suomen liiketoiminta-alueen johtajan Anne-Maria Saloniuksen ja OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemen kanssa finanssialan luontohuippukokouksessa.
  • Luonnon monimotoisuuden vähenemistä estävä sääntely on vasta lapsenkengissään – lisää on tulossa, kuten hiilidioksidipäästöjen kohdalla on käynyt.
  • Europarlamentaarikkojen mielestä olennaista on luontoon – hyvässä tai pahassa – vaikuttavien toimien vieminen hintoihin tavalla tai toisella.
  • Finanssiyhtiöt ovat valmiita hyväksymään sääntelyn, kunhan liiketoiminnalle jätetään aidosti mahdollisuus toimia asian puolesta. Silloin ison rahan investointipäätökset saadaan toimimaan aidosti luonnon monimuotoisuuden puolesta.

Finanssialan toimijat, kuten pankit, vakuutusyhtiöt ja sijoittajat, ovat avainasemassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Helsingissä 20.11.2023 järjestetty tapahtuma The Finnish Finance Nature Summit toi alan huiput keskustelemaan finanssialan roolista luontokadon pysäyttämisessä. Tilaisuuteen osallistui lähes 300 kutsuvierasta.

”Jos ranskalaisilta kollegoiltamme kysytään, niin ratkaisu ympäristöongelmiin on aina uusi asiaa hoitava viranomainen – mutta ei uskota heitä”, nauratti europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) kuulijoitaan luonnon monimuotoisuutta käsitelleessä finanssialan huippukokouksessa. ”Meillä on Pohjoismaissa erittäin toimiva markkinavetoinen systeemi, pysytään me siinä!” Niinistö totesi.

Europarlamentaarikkojen ja finanssialan edustajien paneelissa keskusteltiin sääntelyn ja finanssitoimijoiden suhteesta luonnon monimuotoisuuden pelastamisessa. Finanssialalla on nyt herätty tosissaan luonnon monimuotoisuudesta huolehtimiseen osana rahoituspäätöksiä.

”On hienoa, että olette heränneet ja vaikuttavia toimia tehdään, mutta on rehellisyyden nimissä todettava, on tehtävä enemmän ja nopeammin. Maailmassa tehdään enemmän luontoa ja sen monimuotoisuutta tuhoavia toimia kuin sen pelastamiseksi tehtyjä. Takamatkalta lähdetään”, Ville Niinistö totesi heti aluksi.

Niinistö näki kuitenkin muutoksen kymmenen vuoden takaiseen aikaansa ympäristöministerinä. Tuolloin yritykset eivät olleet ilmastoponnisteluissa mukana juuri lainkaan eikä niiden päästöihin ollut näkyvyyttä. Nyt raha virtaa kestäviin kohteisiin ja sijoittajat vaativat sijoituskohteilta hiilineutraliteettia.

”Sama on tapahtumassa nyt kymmenen vuotta myöhemmin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä”, Niinistö sanoo.

Sääntely voi luoda kestäviä markkinoita – muttei päättää voittajia

Kaikki paneeliin osallistuneet europarlamentaarikot olivat sitä mieltä, että luonnon monimuotoisuuden suojaamiseksi tehty sääntely on täysin alkutekijöissään. Lista tarvittavista toimista oli pitkä.

Kokoomuksen Sirpa Pietikäisen mukaan olennaisinta on, että ympäristölle haitallisille ulkoisvaikutuksille saadaan kunnollinen hinta.

“Markkinamekanismin täytyy sisältää sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset ympäristöön, kemikaalien vaikutus, resurssitehokkuus… eivätkä toimet koske pelkästään yksityistä sektoria. Katsetta on käännettävä myös julkiseen sektoriin ja hankkiuduttava eroon monimuotoisuuden kannalta haitallisista, suorastaan perversseistä yritystuista”, listasi Pietikäinen.

Finanssisektorin edustajat olivat vastaanottavaisella kannalla, kunhan markkinaehtoisuudesta ja bisnesmahdollisuuksista pidetään kiinni.

”Pelkästään ennallistamistoimilla peliä ei voiteta. Tarvitaan sellaisia ratkaisuja, joissa liiketoiminta voi olla mukana, jotta saadaan koko yksityisen sektorin potentiaali mukaan”, OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi sanoi. Hän sai komppausta Ålandsbankenin Suomen liiketoiminta-alueen johtaja Anne-Maria Saloniukselta: ”Tarvitsemme sääntelyä, mutta myös aidon mahdollisuuden yksityiselle sektorille tulla toimiin kannattavasti mukaan”, Salonius sanoi.

Ville Niinistö ymmärsi finanssijohtajien tarpeen. Hänen mukaansa sääntelyn tehtävänä on luoda sellainen pelikenttä, jossa luonnon monimuotoisuutta tuhoavan ja ilmastoa lämmittävän vaihtoehdon valitseminen on markkinalla aina kalliimpaa kuin vastakkaiset toimet.

”Sääntelyn tehtävä on muovata toimintaympäristö sellaiseksi, ettei luonto tuhoudu – mutta sääntelijän ei pidä päättää  peliä voittavia yrityksiä. Uskon, että tätä finanssialakin haluaa.”

Poliitikot kaipaavat uskonvahvistusta, sillä jarruttajia on riittämiin

Miapetra Kumpula-Natri (sd.) antoi suomalaiselle elinkeinoelämälle tunnustusta sen toiminnasta eduskuntavaalien alla. Elinkeinoelämän keskusliitto kertoi vaalien alla  yritysmaailman tuloillaan olevista investoinneista hiilineutraaleihin tuotantotapoihin. Viesti oli, että hiilipäästöjen hinnoittelumallissa ja sääntelyssä ei voi nyt ottaa takapakkia, kun investointipäätökset ovat viittä vaille maalissa. Se kannusti myös tulevia päättäjiä pitämään päänsä kylmänä ja edistämään hiilineutraliteettilainsäädäntöä. Kelkkaa ei käännetty, vaikka valta vaihtui.

”Olen esitellyt tätä EK:n listausta Yhdysvaltoja myöten hyvin ylpeänä ja toivonut, että sellainen ajattelutapa saisi sielläkin valtaa”, Kumpula-Natri totesi.

Entinen ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen toivoi liike-elämältä enemmänkin tukea poliitikkojen kovalle tielle luontoa turvaavan sääntelyn luomisessa.

”90 prosenttia kaikesta saamastamme lobbauksesta on kielteistä. Älkää tehkö sitä, älkää muuttako tätä – nykyinen sääntely-ympäristö on hyvä ja hallinnollinen taakka lisääntyy. Kyllä jonkun täytyy myös tukea meitä tässä!” Pietikäinen pyysi.

Katso koko keskustelu tallenteena

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.