Lobbauksen avoimuusrekisteri on tarpeen – Finanssiala julkistaa jo nyt päättäjätapaamiset

  • Finanssiala ry (FA) on sitoutunut avoimuuteen lobbauksessaan.
  • FA julkistaa vuosittain lobbauksen avoimuustilinpäätöksen, jossa kerrotaan keitä kansanedustajia, ministereitä ja ministereiden valtiosihteereitä sekä EU-parlamentaarikkoja ja komission virkamiehiä järjestö on lobannut tärkeimmissä edunvalvontateemoissa edellisen vuoden aikana.

FA kannattaa lakiin pohjautuvaa sääntelyä, joka velvoittaa lobbausta harjoittavat järjestöt ja yritykset avaamaan vaikuttamistyötään. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille 2.12. luovutettu mietintö lobbauksen sääntelystä on hyvä pohja työstää loppuun avoimuusrekisteri. Tavoitteena on, että Pohjoismaiden ensimmäinen avoimuusrekisteri on toiminnassa vuoden 2023 aikana.

Avoimuusrekisterilain valmistelussa oli mukana kolme vaihtoehtoa soveltamisalaksi. FA:n mukaan rekisterin soveltamisalaan on otettava mukaan ensivaiheessa eduskunta ja ministeriöt. Eniten lobbausta kohtaavat kansanedustajat ja ministerit, selviää Jyväskylän yliopiston Lobbauksen nykytila Suomessa -tutkimuksesta.

Lakiesitystä on tarkennettava niin, että se avaa lakien valmistelun ja budjettivallan käyttöön liittyvää vaikuttamistyötä eikä ulota sääntelyä kaikkeen mahdolliseen vuoropuheluun päättäjien ja intressitahojen välillä.

”Viisas päättäjä ei elä umpiossa, vaan hän käy säännöllistä vuoropuhelua laajalti kansalaisyhteiskunnan eri asiantuntija- ja intressitahojen sekä tutkijamaailman kanssa. Päättäjät tarvitsevat tietoa valmisteltavien asioiden vaikutuksista eri näkökulmista. Esimerkiksi lobbarit välittävät tietoa ja oman alansa asiantuntemusta päätöksentekijöille, jotka sitten tekevät kansalaisten ja yritysten elämään vaikuttavia päätöksiä”, toteaa FA:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula.

”Avoimuusrekisterilain valmistelu on ollut esimerkillistä avoimuudessaan. Tästä suuri kiitos oikeusministeriölle. Kokousten pöytäkirjat ja aineistot ovat kaikkien luettavissa oikeusministeriön verkkosivuilla. Toivottavasti lainsäädännön valmistelu on jatkossakin laajemmin näin avointa ja vuorovaikutteista”, toivoo Yli-Huttula, joka oli mukana oikeusministeriön asiantuntijaryhmässä valmistelemassa lakiesitystä lobbariverkostosta koostuvan Edunvalvontafoorumin edustajana.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan