Lobbaus avoimeksi – vetoomuksen allekirjoitti 104 edunvalvonnan ammattilaista

Puhemies Paula Risikon johtama parlamentaarinen työryhmä esittää yksimielisesti, että Suomeen on luotava lakisääteinen avoimuusrekisteri (lobbarirekisteri).

Puhemies Paula Risikolle luovutettiin 28. helmikuuta 2019 Edunvalvontafoorumin toimesta vetoomus avoimuusrekisterin tarpeesta. Vetoomuksen allekirjoitti 104 lobbauksen ja edunvalvonnan ammattilaista. Parlamentaarisessa työryhmässä arvostettiin sitä, että suomalainen edunvalvontakenttä laajalti ymmärtää lobbauksen ja poliittisen päätöksenteon avoimuuden merkityksen. Vetoomus ja allekirjoittajat

Edunvalvontafoorumi on yritysten ja yhteisöjen edunvalvontatehtävissä työskentelevien alan ammattilaisten perustama vapaa keskustelufoorumi. Puheenjohtajana toimii Finanssiala ry:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula.

Suomeen tarvitaan lobbauksen avoimuusrekisteri

Lobbaus on vaikuttamista yhteiskunnallisiin päätöksiin. Se kuuluu olennaisena osana avoimeen ja moniarvoiseen demokratiaan. Viisas päättäjä kuuntelee eri osapuolten näkemyksiä ja asiantuntemusta ennen päätöksentekoa. Päättäjä tarvitsee tietoa valmisteltavien asioiden vaikutuksista ja eri näkökulmista, koska hän ei voi olla joka alan asiantuntija. Suomalaisesta lobbaamisesta voitaisiin tehdä entistä avoimempaa ja ymmärrettävämpää. Samalla päätöksenteon läpinäkyvyys lisääntyisi.

Pidämme tärkeänä, että eduskunta on aloittanut pohjustamaan avoimuusrekisterin valmistelua. Kannatamme avoimuusrekisteriä, johon ammattimaista edunvalvontaa tekevät tahot, kuten toimialojen etujärjestöt, elinkeinoelämä, palkansaajaliike, kansalaisjärjestöt, yritykset, lakiasiaintoimistot, konsultit ja vaikuttajaviestintätoimistot rekisteröityisivät.

Rekisteriin kuuluminen avaisi ovet eduskunnan lisäksi valtioneuvostoon, ministeriöihin ja keskusvirastoihin. Tämä tarkoittaisi, että lobbausta harjoittavat organisaatiot ilmoittaisivat rekisteriin niiden lobbausta tekevät henkilöt. Rekisteri ei koskisi tilanteita, joissa kansalaiset olisivat yhteydessä päättäjiin ja viranhaltijoihin yksityishenkilöinä henkilökohtaisessa asiassaan.

Rekisteröityneet edunvalvojat sitoutuvat noudattamaan suhteissaan Hyvää edunvalvonnan tapaa eduskuntaan, valtioneuvoston ja ministeriöihin sekä keskusvirastoihin. Edunvalvontafoorumin vuonna 2014 luomat Edunvalvonnan eettiset ohjeet olisivat erinomainen pohja avoimuusrekisterin sääntöihin. Rekisteri kaipaa myös toimivan valvontajärjestelmän. Päätöksentekijät voisivat tunnistaa rekisteristä yhdessä hyväksyttyihin toimintasääntöihin sitoutuneet lobbarit.

Avoimuusrekisteri on erotettava muista lobbausta säätelevistä toimenpiteistä kuten tapaamispäiväkirjoista. Päättäjien, viranhaltijoiden ja lobbareiden tapaamisten julkistamisen tarvetta on arvioitava erikseen.

Avoimuusrekisterin toimivuuden kannalta on erittäin tärkeää, että lobbausta harjoittavat organisaatiot ovat mukana lainsäädännön valmistelussa. Valmistelun on oltava avointa ja huolellista. Toivomme, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan tavoitteeksi avoimuusrekisterin luominen Suomeen.