Lukio-opintoihin saatava lisää oman talouden hallintaa

Lukioihin tarvitaan lisää käytännön talousopetusta nykyisen makrotalouden ilmiöihin keskittyvän opetuksen rinnalle. Lukioiden opetussuunnitelmia ollaan parhaillaan uudistamassa.

​Opetussuunnitelman perusteissa on nyt kaavailtu pakollisiksi opinnoiksi 2 opintopisteen laajuista taloustiedon kurssia, joka on suurin piirtein ehdotetun sisältöisenä myös nykyisessä voimassa olevassa opetussuunnitelmassa. ”Lukiokoulutukseen soisi tulevan kaavailtua enemmän oman talouden hallintaan liittyviä opintoja, sillä ne kannustavat nuoria aikuisia järkevään rahankäyttöön ja sijoittamiseen. Makrotalouden oppeja täydentämään tarvittaisiin sen oman henkilökohtaisen talouden hallinnan osaamista. Osaaminen tuo eväitä ylivelkaantumisen ehkäisemiseen”, sanoo Finanssiala ry:n asiantuntija Jussi Karhunen. TAT:n keväällä 2019 tekemän tutkimuksen mukaan opettajat pitävät talousasioiden opetusta lukioissa nykyään vähäisenä. Tutkimustulosten mukaan lukiolaiset toivovat talousasioiden lisäksi saavansa myös työelämätietoutta. FA:n lausunto lukion opetussuunnitelmaluonnoksesta