Lukion opetussuunnitelmassa oltava talous- ja työelämäosaamista

Lukion tulevaan opetussuunnitelmaan on sisällyttävä riittävästi oman talouden
hallintaan, talouden osaamiseen ja työelämävalmiuksiin liittyvää opetusta.
Parhaillaan lausuntokierroksella olevaan opetussuunnitelmaan on mahdollisuus
antaa kommentteja 6.5. asti.

”Finanssiosaaminen kannustaa nuoria aikuisia järkevään rahankäyttöön, riskienhallintaan, sijoitustoimintaan ja se tuo eväitä ylivelkaantumisen ehkäisemiseen. Lisäksi talousasioiden perustuntemus luo hyvän pohjan kotimaisen ja kansainvälisen talouden ymmärtämiselle sekä liiketaloudelliselle osaamiselle”, sanoo Finanssialan Keskusliiton tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen.

Ehdotetun uuden lukion opetussuunnitelman mukaan taloustaitoja tulee opetettua eniten yhteiskuntaopin taloustiedon kurssilla. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia tehdä taloudellisia päätöksiä, hallita omaa talouttaan ja tarkastella taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta.

Lukiokoulutus on yleissivistävää koulutusta, jonka tavoitteena on antaa valmiudet jatko-opintoihin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, Lukiokoulutuksen saaneet siirtyvät myös suoraan työelämään, yrittäjiksi tai ammatillisiin oppilaitoksiin. Tällöin lukion rooli yleissivistävänä ja työelämävalmiuksia antavana oppilaitoksena korostuu.

Työelämän edustusta olisi kaivattu

Lausunnolla olevassa opetussuunnitelmissa on Tarja Kallosen mukaan valitettavan vähän työelämätaitojen koulutusta.

”Lukiolainen on oman elämänsä kynnyksellä, jolloin tarvitaan tietoa työstä, sen merkityksestä ja työelämän pelisäännöistä. Lisäksi yrittäjämäinen toiminta ja yrittäjyysosaaminen ovat lukiolaisillekin ensiarvoisen tärkeitä taitoja”, toteaa Kallonen.

Työelämätaitoja olisi mahdollista kasvattaa sisällyttämällä lukiokoulutukseen työelämäjakso, joka toisi käytännönläheistä työelämä- ja yrittäjyysosaamista.

”Lukiouudistuksen 18-henkiseen ohjausryhmään ei valitettavasti kuulu yhtään työelämän edustajaa. Lukiouudistuksen työelämänäkemysten vahvistamista voisi tukea se, että lukiouudistuksen ohjausryhmään nimettäisiin oppilaitosten ja ministeriön edustajien lisäksi myös työelämän edustaja”, Kallonen toivoo.

Finanssialan Keskusliitossa pidetään tärkeänä, että lukio-opetuksessa huomioidaan vahvasti oman talouden hallinnan ja talousasioiden sekä yrittäjyyden ja työelämätaitojen opetus.