Lumikuorma on vaaraksi kattorakenteille ja jalankulkijoille

Paikoin runsas lumentulo ja pakkaset ovat synnyttäneet katoille lumikuormia. Auringon paistaessa ja säiden lämmetessä lumikuorma muuttuu aiempaa raskaammaksi.

​Perinteisesti lumikuorman paino on suurimmillaan maaliskuussa. Kattorakenne on vaarassa sortua etenkin silloin, kun lumi jakaantuu katolle epätasaisesti. Lumi kinostuu helposti tiettyjen kattotyyppien kuten harjakaton ja kaarikaton liittymäkohtiin.

”On hyvä muistaa, että nykyisestä rakennuskannasta suuren osan rakenteet ovat vanhojen määräysten mukaisia eivätkä välttämättä kestä raskaimpia lumitaakkoja”, kertoo johtava asiantuntija Petri Mero Finanssialan Keskusliitosta.

Jos lumikuormaa ei kevennetä, rakenteet voivat sortua ja seuraukset olla tuhoisia. Omaisuus- ja henkilövahinkojen lisäksi myös mahdollisesta liiketoiminnan keskeytymisestä voi aiheutua menetyksiä.

Hallien ja muiden kevytrakenteisten rakennusten katot on syytä tarkastaa säännöllisesti.

Henkilöturvallisuudesta huolehdittava

Katolta putoava jää ja lumi aiheuttavat myös jalankulkijoille loukkaantumis- ja jopa kuolemanvaaran.

”Lumi ja jää on syytä poistaa katoilta vahinkojen välttämiseksi. Lumi poistetaan turvallisesti siten, että lumen paino vähenee katolta tasaisesti molemmilta lappeilta”, Petri Mero jatkaa.

Vakuutusten suojeluehtojen mukaan asiakkaan on ryhdyttävä vaaran uhatessa omaisuutta suojaaviin toimenpiteisiin. Vahinkotilanteessa vakuutusyhtiö selvittää vahingon syyt ja harkitsee tapauskohtaisesti sen, onko esimerkiksi kiinteistön omistaja noudattanut riittävää huolellisuutta kiinteistön hoidossa.

”Lumenluonti katoilta on normaalia kiinteistön hoitoa, mutta viime aikoina olemme nähneet, että asiaan täytyy suhtautua erityisen vakavasti”, sanoo Mero.

Katolla pitää työskennellä turvallisesti putoamisvaara huomioiden. Varsinkin keväällä lumi lähtee helposti liukumaan suurelta alueelta samanaikaisesti.

Jalankulkijoita on syytä varoittaa lumenpudottamisesta. Työn aikana on valvottava, että putoava jää ja lumi eivät aiheuta vaaraa ohikulkeville. Jos havaitaan, että lunta putoaa itsestään, on asiasta varoitettava kulkuestein kunnes vaara on ohi. Ohikulkijoiden on myös aina syytä ottaa varoitusmerkit ja kulkuesteet vakavasti.

”Vahingonkorvausvastuun ohella kiinteistön huollon laiminlyönti voi aiheuttaa rikosoikeudellisia seuraamuksia”, Petri Mero muistuttaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on vastuu lumen ja jään aiheuttamasta riskistä. Vahingon tapahduttua hänen on pystyttävä osoittamaan, että kaikkiin tarvittaviin toimiin oli ryhdytty vahingon välttämiseksi.

Käytännössä kiinteistön hoitopalvelu on usein ostettu ulkopuoliselta palveluntoimittajalta. Tämä ei kuitenkaan vapauta omistajaa ja haltijaa vastuusta ulkopuolista vahingonkärsinyttä kohtaan. Vastuuriskin hallinnan kannalta huoltosopimuksen sisältöön kannattaa kiinnittää riittävää huomiota.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Petri Mero, puh 020 793 4232

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat