Lunastukset rahastoista rauhoittuivat

Koronapandemian aiheuttama lunastusvyöry sijoitusrahastoista laantui huhtikuussa. Suomeen rekisteröidyistä rahastoista lunastettiin nettomääräisesti yhteensä 408 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kuitenkin nousi suotuisan markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 112 miljardia euroa.

Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 327 miljoonaa euroa uusia pääomia. Lisäksi yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 99 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 27 miljoonaa euroa uusia varoja. Lyhyen koron rahastoista lunastettiin yhteensä 652 miljoonaa euroa ja osakerahastoista 210 miljoonaa euroa pääomia.

milj. EUR

Nettomerkinnät huhtikuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.4.2020

Osakerahastot

-210

-369

39 566

Yhdistelmärahastot

99

66

23 907

Pitkän koron rahastot

327

-1 069

29 352

Lyhyen koron rahastot

-652

-1 986

12 730

Vaihtoehtoiset rahastot

27

223

6 848

YHTEENSÄ

-408

-3 135

112 402

Koronasta johtuva maailmantalouden kriisi syveni huhtikuussa. Keskeiset osakeindeksit kuitenkin nousivat reaalitalouden ongelmista huolimatta. Nousua siivitti pääasiassa näkemys siitä, että keskuspankkien valtava elvytysmäärä riittää antamaan tukea maailmantaloudelle ja osa elvytysrahasta valuu osakemarkkinoille korkotasojen ollessa miinuksella. Reaalitaloudessa näkymät ovat nyt hyvin sumuiset, mikä aiheuttaa suurta epävarmuutta markkinoille. Moni yritys ei ole antanut ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksessaan tulosnäkymiä ollenkaan. Samaan aikaan osa yrityksistä hyötyy kriisistä, mikä näkyy myös osakemarkkinoilla.

Koronapandemiasta johtuvan talouskriisin seurauksena Yhdysvalloissa ja Euroopassa korkeariskisten yrityslainojen riskilisät kohosivat nopeasti ja erittäin voimakkaasti. Kohonnut korkotaso kompensoi sitä, että osa yrityksistä joutuu kriisin seurauksena todennäköisesti lopettamaan toimintansa. Sijoittajat uskoivat, että pahimman kriisivaiheen jälkeen tilanne taas tasaantuu ja riskilisät laskevat, mikä vaikuttaa lopulta rahastojen arvostuksiin.

Lyhyen koron rahastojen lunastusmäärässä näkyi huhtikuussa todennäköisesti edelleen yritysten ja kotitalouksien tarve likvideille varoille. Lyhyet korot nousivat, mikä vaikutti rahastojen arvostuksiin negatiivisesti.

”Osakesijoittaja joutuu nyt tasapainoilemaan: seuratako reaalitalouden uutisointia vai uskoa jo alkaneen osakeindeksien nousun kantavan kriisin yli. Rahastojen kautta pystyy helposti hajauttamaan sijoituksia ja vähentämään riskejä. Pitkäjänteinen kuukausittainen rahastosäästäjä nukkuukin epävarmoista näkymistä huolimatta yönsä hyvin,” summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin kehittyville markkinoille, yhteensä 70 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittaviin rahastoihin kertyi uutta pääomaa yhteensä 32 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin globaalisti, Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan sijoittavista rahastoista, yhteensä 264 miljoonaa euroa. Japaniin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,06). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät huhtikuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.4.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

6

-145

4 688

-4 %

Pohjoismaat

26

-150

4 396

-6 %

Eurooppa

-53

-129

5 354

-11 %

Pohjois-Amerikka

-94

80

5 062

-1 %

Japani

-24

-64

577

1 %

Tyynenmeren alue

-28

16

628

-3 %

Kehittyvät markkinat

70

-65

4 550

-14 %

Maailma

-117

115

12 894

-2 %

Toimialarahastot

3

-28

1 417

-1 %

YHTEENSÄ

-210

-369

39 566

Pitkän koron rahastoissa sijoitettiin uusia varoja globaalisti ja euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 358 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 117 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 6,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,0).

milj. EUR

Nettomerkinnät huhtikuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.4.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

26

-177

5 461

3,2 %

Luokitellut yrityslainat EUR

85

-693

9 169

-0,9 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

265

43

3 162

-7,1 %

Valtioriski maailma

-4

-8

118

6,4 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-21

-264

5 352

1,7 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

93

111

2 588

-3,5 %

Kehittyvät markkinat

-117

-81

3 502

-3,7 %

YHTEENSÄ

327

-1 069

29 352

Rahastoraportti, huhtikuu 2020

Markkinakatsaus, huhtikuu 2020

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat