Luotonkysynnän odotetaan vähenevän

​Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat odottavat, että yritysten ja kotitalouksien luotonottohalukkuus vähenee lähikuukausina. Investointien sijaan yritysten luotonkysynnän nähdään painottuvan käyttöpääoman hankintaan ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin.

Kotitalouksien odotetaan vähentävän asuntoluottojen kysyntää, mutta jatkavan panostamista oman asunnon remontointiin ja peruskorjaukseen. Sekä yritysten että kotitalouksien arvioidaan tällä hetkellä suosivan pankkitalletuksia sijoituskohteena.

Barometrikysely toteutettiin marras-joulukuun vaihteessa. Kyselyn sisältöä on uudistettu aiemmasta lisäämällä siihen kysymyksiä luottojen käyttötarkoituksista, yritysten käyttämistä vaihtoehtoisista rahoitusmuodoista sekä joustomahdollisuuksien hyödyntämisestä kotitalouksien lainanhoidossa.

Kotitalouksien halukkuus ottaa asunto- ja kulutusluottoja vähenemässä

Epävarma taloustilanne alkaa heijastua aiempaa selvemmin luotonkysyntään.

Pankinjohtajat odottavat, että kotitalouksien halukkuus ottaa luottoa jää vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vähäisemmäksi kuin alkuvuonna 2011. Tämä koskee niin asunnon ja kulutustavaroiden hankintaa kuin sijoitustoimintaa varten otettavia luottoja.

Sen sijaan luottoa odotetaan kysyttävän entiseen tahtiin oman asunnon remontointiin ja peruskorjaukseen.

-Vaikka luotonottohalukkuus on heikkenemässä, kotitalouksien luotonkysynnän odotetaan säilyvän vilkkaampana kuin loppuvuonna 2008 ja alkuvuonna 2009, korostaa Finanssialan Keskusliiton pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Talletusten suosion arvioidaan olevan yhä kasvussa kotitalouksien keskuudessa. Sen sijaan osakkeiden ja osakerahastojen samoin kuin kiinteistöjen, asuntojen ja kiinteistösijoitusrahastojen kiinnostavuuden nähdään olevan laskusuunnassa.

Käyttöpääoman tarve ja rahoituksen uudelleenjärjestelyt heijastuvat yritysten luotonkysynnässä

Myös yritysten luotonkysynnän odotetaan jäävän vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuodentakaista vähäisemmäksi. Pankinjohtajat odottavat sekä investointeja että yrityskauppoja ja -järjestelyjä varten otettavien luottojen kysynnän hiljenevän selvästi.

Sen sijaan luottoa odotetaan haettavan käyttöpääomaa ja rahoituksen uudelleenjärjestelyjä varten.

-Yritysten luotonkysynnän rakenteen muuttuminen kuvastaa taloustilanteeseen liittyvää suurta epävarmuutta. Investointeja ja yrityskauppoja lykätään, kunnes näkymät alkavat seljetä, pääekonomisti Mattila toteaa.

Pankinjohtajien arvioiden mukaan yritykset turvautuvat tällä hetkellä aiempaa enemmän julkisen sektorin toimijoiden tarjoamaan rahoitukseen. Pankkiluottojen ohella myös muun muassa. oman pääoman ehtoisen rahoituksen käytön nähdään olevan vähenemässä.

Lisätiedot:
Pääekonomisti Veli-Matti Mattila, puh 020 793 4259

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat