Luottamuksella hyvinvointia ja tuottavuutta finanssialalle

Finanssiala voi hyvin tulevaisuudessa, kun asioita tehdään yhdessä ja suhtaudutaan avoimesti uusiin avauksiin ja kokeiluihin. Hyvinvoiva Finanssiala (HyFi) -foorumissa pohdittiin, miten luottamusta, pelisääntöjä ja osaamista vahvistetaan uudistuvalla finanssialalla.

Toukokuinen HyFi-foorumi toi Työeläkevakuutusyhtiö Elon tiloihin lähes sata finanssialan työntekijää, johtajaa ja luottamusmiestä. Puolentoista tunnin ryhmätyössä sorvattiin keinoja kohentaa työelämää.

Seminaarissa työnantajien ja työntekijöiden edustajat jakaantuivat noin kymmeneen sekaryhmään. Ryhmissä mietittiin konkreettisia keinoja pitää yllä omaa osaamista digitaalisen kehityksen tahdissa koko työuran ajan.

Yksi ryhmien teemoista oli luottamus. Uudistuvalla finanssialalla vaaditaan uusien asioiden rohkeaa kokeilemista ja virheiden hyväksymistä. ”Luottamus on yhteistä ymmärrystä tulevaisuudesta”, tiivistää johtaja Hilkka Malinen Elosta.

Tulevaisuuden finanssialalla täytyy myös omaksua uusia taitoja ja osaamista. Uusia työ- ja oppimistapoja tulee voida hyödyntää paremmin. ”Oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen käytetty aika varmistaa uudistumisen”, kiteyttää järjestöasiantuntija Juha Simell Ammattiliitto Noususta.

Myös pelisäännöt kaipaavat uudistamista. Kokeilut ja uudet avaukset esimerkiksi paikallisesta sopimisesta ovat tervetulleita. ”Työehtosopimukset luovat jatkossakin raamit, jotka mahdollistavat yrityskohtaisen sopimisen”, linjaa Vakuutusväen liiton koulutuspäällikkö Sari Lassila.