Luottamus pankkeihin kasvanut

Suomalaisten luottamus pankkialaan on
parantunut. Vahvaa luottamusta pankkeihin tuntee asiakkaista peräti viisi
prosenttia viimevuotista enemmän.

Neutraalisti suhtautuvien määrä on pysynyt suunnilleen samana, kun taas heikkoa luottamusta osoittavien määrä on vähentynyt viidellä prosentilla.

Myös asiakkaiden tyytyväisyys pankkien palveluihin on kääntynyt usean vuoden laskun jälkeen nousuun.

Suomessa Pohjoismaiden tyytyväisimmät asiakkaat


Pankkien asiakastyytyväisyydessä suomalaiset ovat pohjoismaisia naapureitaan selvästi edellä. Kakkosena on Norja, kolmantena Tanska ja neljäntenä Ruotsi. Kun suomalainen yksityisasiakas antoi pankeille keskiarvosanaksi 75,8 niin Ruotsissa se oli 68,2.

EPSI Ratingin toteuttamassa tutkimusmenetelmässä asiakkaiden tyytyväisyyttä mitattiin sekä yksityis- että yritysasiakaspuolella useilla muuttujilla arvosana-asteikolla 0–100.

Tutkittavia pankkiyrityksiä oli lukuisia. Jos asiakastyytyväisyyden arvosana on jossakin alle 60, yrityksellä on EPSI Ratingin mukaan suuria vaikeuksia motivoida asiakasta pysymään asiakkaanaan. Yli 75:n keskiarvosana sen sijaan kertoo vahvasta yrityksen ja asiakkaan välisestä suhteesta.