Luottotietojärjestelmälle kaivetaan lähtökuoppia

Oikeusministeriö on päättänyt tehdä selvityksen positiivisesta luottotietojärjestelmästä. Tarkoitus on saada aikaiseksi riittävä tietopohja järjestelmän perustamista koskevan päätöksenteon tueksi. Finanssialan mukaan on tärkeää huolehtia siitä, että järjestelmä on kustannustehokas, turvallinen ja vain rajattuun käyttötarkoitukseen tarkoitettu, mikäli se päätetään perustaa.

Ministeriön mukaan selvitettäviä kysymyksiä ovat muun muassa luottotietojärjestelmään tulevien tietojen sisältö ja mihin tarkoituksiin niitä voitaisiin käyttää. Lisäksi arvioidaan luottotietojärjestelmän toteutusvaihtoehdot. Pöydällä ovat keskitetty välitysjärjestelmä tai luotonantajien keskinäinen tietojenvaihtojärjestelmä. Myös perustamis- ja ylläpitokustannusten jako on pohdinnassa.

Positiiviseen luottotietojärjestelmään merkittäisiin tietoja velallisten jo olemassa olevista luotoista (ns. positiiviset tiedot). Suomessa positiivisten luottotietojen rekisteröinti on nykyisin mahdollista vain asiakkaan suostumuksella.

Selvityksen on tarkoitus valmistua kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Selvitystyötä ryhtyy tekemään Itä-Suomen yliopiston yritysoikeuden professori Erkki Kontkanen.

”Selvitys alkaa keskusteluilla keskeisten tahojen kanssa ja teknisesti mahdollisten toteutustapojen pohtimisella. Sitten mietitään, minkälaisia reunaehtoja lainsäädäntö asettaa uudelle järjestelmälle. On otettava huomioon muun muassa tietosuoja- ja tietoturvakysymykset. Lisäksi kustannusten on pysyttävä hallinnassa”, selvitysmies Kontkanen toteaa.

Finanssiala on korostanut, että rekisterin tietosisällön on oltava kattava ja riittävän ajantasainen. Pankkien myöntämien luottojen lisäksi kaikkien pienlainayhtiöiden, pankkikonsernien ulkopuolisten rahoitusyhtiöiden sekä ulkomaisten luotontarjoajien myöntämien luottojen tulisi sisältyä järjestelmään.

”Tiedonsaanti on rajattava vain luotonmyöntötarkoitukseen. Järjestelmästä pitäisi saada tietoja vain sellaisten tahojen, jotka sinne tietoja luovuttavat”, sanoo Finanssiala ry:n lakimies Antti Laitila.

Edellinen, vuonna 2013 tehty selvitys ei päätynyt suosittelemaan positiivisen luottotietojärjestelmän rakentamista. Tuolloin keskeinen peruste oli tulossa oleva EU:n tietosuoja-asetus, jota ryhdytään soveltamaan ensi toukokuussa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat