Lyhennysvapaata kysytään ahkeraan – robotit ja lisäkädet apuna käsittelyssä

Asuntolainojen lyhennysvapailla on ollut kova kysyntä maaliskuun puolivälin jälkeen. Suurimpien pankkien mukaan hakemusten määrä on korkeimmillaan ollut jopa kymmenkertainen normaaliaikaan verrattuna. Nyt kysyntä on tasaantumassa. Ruuhkaa on purettu pankeissa lisäresurssien sekä robotiikan ja muun automatiikan avulla.

Korona on aiheuttanut asiakkaissa paljon huolta ja epävarmuutta tulevaisuuden taloustilanteesta. Monilla lomautus tai työttömyys on jo toteutunut. Muuttunut tilanne on näkynyt poikkeuksellisen vilkkaana aktiivisuutena järjestellä omia lainoja muun muassa lyhennysvapaiden avulla.

Pankeissa hakemustulvan käsittelyä on yritetty nopeuttaa monin eri tavoin. Työtehtäviä on järjestetty uudelleen ja lisäresursseja valjastettu yli liiketoimintarajojen. Töitä on tehty myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Hakemusten käsittelyssä on käytetty apuna myös robotiikkaa. Muun muassa OP Ryhmä on kertonut, että robottien avulla se on pystynyt esikäsittelemään useita tuhansia lyhennysvapaahakemuksia päivässä. Myös Danske Bank ja Nordea hyödyntävät prosesseissaan robotiikkaa, vaikka suurin osa työstä onkin manuaalista.

OP:n mukaan hakemusten käsittely on juuri sellaista työtä, jota robotti tekee hyvin: siinä tarvitaan tarkkuutta ja nopeutta. Robotit noudattavat myös sääntelyä ja tietoturvan vaatimuksia aivan yhtä tarkasti kuin ihmiskäsittelijätkin.

Finanssialan Uutismajakka -julkaisu teki huhtikuun alkupuolella pankeille kyselyn, jonka mukaan lyhennysvapaata oli siihen mennessä hakenut noin 63 000 kotitaloutta. Lähes kaikki käsitellyt lyhennysvapaahakemukset on voitu hyväksyä.

Lyhennysvapaiden ja muiden lainanhoitojoustojen yksityiskohdat ovat pankkikohtaisia ja niistä päättää kukin pankki itsenäisesti.